Man får ofte kommentarer om at den informasjon som finnes er så komplisert at det er vanskelig å skjønne hva som foregår. Dette er helt sant!

Skjoldbruskkjertelen, stoffskiftet som foregår i kroppen og relaterte sykdommer er ikke enkelt.

Likevel skal jeg forsøke å forklare så enkelt som mulig her!

Skjoldbruskkjertelen // Thyreoidea

 • Liten kjertel som sitter i forkant av halsen, under adamseplet. Kjertelen produserer og regulerer stoffskiftehormoner.

Stoffskifte

 • Det finnes flere stoffskifte-prosesser i kroppen. Stoffskiftet som omtales her foregår i hele kroppen, alle cellene våre, i blodet og hjernen. Stoffskiftet som reguleres av skjoldbruskkjertelen omtales også som 'kroppens termostat'.

Relaterte sykdommer

 • Det finnes flere sykdommer relatert til Skjoldbruskkjertelen og stoffskiftet.

Lavt Stoffskifte // Hypotyreose

 • Kroppen produserer for lite stoffskiftehormoner, og kroppen går i hvilemodus.

Høyt Stoffskifte // Hypertyreose

 • Kroppen produserer for mye stoffskiftehormoner, og kroppen vil reagere med å ha raskere prosesser.
 • Begge tilstandene er i de fleste tilfeller kroniske og vil trenge medisinsk behandling. Som oftest vil Høyt stoffskifte brenne ut kjertelen og dens funksjon, og tilstanden vil endres til Lavt.

Autoimunsykdom

 • En tilstand der kroppens egne celler går til angrep på friske celler. I tilfellet skjoldbruskkjertel så vet vi om tre typer anti-stoffer som angriper skjoldbruskkjertelen (Anti-TPO som angriper TPO, Anti-TG som angriper TG, og til slutt TRAS).
 • Det finnes flere autoimune sykdommer som angriper kjertelen. Noen fører til lavt stoffskifte, andre til høyt.
 • De mest kjente autoimunsykdommene i skjoldbruskkjertelen: Hashimoto's sykdom (kan føre til Lavt stoffskifte), Ords sykdom (kan føre til Lavt stoffskifte), Graves (kan føre til Høyt stoffskifte).

Medisiner - syntetisk og naturlig

 • Her vil kun medisiner for Lavt stoffskifte være omtalt.

Syntetisk

 • Syntetisk medisin er det mest vanlige å få i Norge, og er det "riktige" i følge Norsk skolemedisin.
 • Syntetisk medisin blir i dag gitt til litt i underkant av 200.000 nordmenn. Levaxin heter den mest vanlige syntetiske medisinen. Denne inneholder stoffskiftehormonet T4 i syntetisk produsert materiale.
 • Eksempler på medisiner i Norge:
  • Som inneholder stoffskiftehormonet T4: Levaxin og Euthyrox.
  • Som inneholder stoffskiftehormonet T3: Liothyronin

Naturlig // NDT // Thyroid

 • Naturlig medisin er naturlig fordi det produseres av animalsk skjoldbruskkjertel. De som er mulig å få på resept i Norge i dag er utelukkende fra gris.
 • Disse medisinene er ikke homeopatisk medisin, ei heller helsekost. Det fåes på vanlig hvit resept, men legen må søke om registreringsfritak. Skrives resepten riktig, så får man innvilget dette relativt raskt (det er viktig at riktig dose, antall medisiner, antall ganger skrives så riktig som mulig for å unngå at den avvises pga feil innhold).
 • Eksempler på medisiner i Norge:
  • De mest vanlige heter Armour Thyroid, Thyorid (Erfa), Nature-Throid og WP Thyroid.
  • Disse er produsert fra grisekjertel, inneholder alle stoffskiftehormoner som finnes naturlig i menneskets skjoldbruskkjertel (T4, T3, T2, T1 og calcitonin (sistnevte viktig for kalsiumstoffskifte)).

Hormoner

T4 og FT4 // Totalt 4 og Fritt T4 // (Tetrathyronin)

 • Første i kjeden av flere hormoner som inngår i stoffskiftet og skjoldbruskkjertelen.
 • T4 er ett Pro-hormon, lagringshormon og transporthormon.

T3 og FT3 // Totalt 3 og Fritt T3 // (Trijodthyronin)

 • Nummer to i rekken.
 • T3 er det aktive hormonet som gir energi til cellene våre. Alle celler i kroppen har behov for T3. T3 benytter T4 til lagring og transport av seg selv til cellene.

T2 // Totalt 2 (ukjent om det er en FT2)

 • Nummer tre i rekken.
 • T2 er også energi for cellene. Litt ukjent hvordan den gjør dette. T3 og T4 er mest forsket på og mest kjent. Det antas at T2, ved siden av T1, benyttes som byggestener for å lage T3 og T4.

T1 // Totalt 1 (ukjent om det er en FT1)

 • Nummer fire i rekken.
 • T1 er relativt ukjent og lite forsket på. Det er en teori om at T1 benyttes som byggestener i prosessen for å produsere T4 og T3.

Calcitonin

 • Nummer fem i rekken. (Eller det samme som T0?). Calcitonin vet vi er med i prosessen rundt kalsiumstoffskiftet - som er en uavhengig prosess ved siden av skjoldbruskkjertel stoffskiftet.
 • Man antar at T0 er restene etter T1 og de-jodinaseprosessen og har ingen spesiell funksjon i kroppen (rest-avfall).

TSH // Thyreoidea Stimulerende Hormon

 • Thyreoidea stimulerende hormon. Produseres i hjernen og er IKKE ett stoffskiftehormon, men ett stimulerende hormon. Stimulans skjer ved at Skjoldbruskkjertelen får signaler om å øke eller sette ned produksjonen av de forskjellige T-hormonene.

Forskjellen på T og FT

 • T står for Totalt. Dette er det hele molekylet av hormonet som produseres.
 • T4 betyr at molekylet består av 4 ioner. T3 har 3. T2 har 2 osv.
 • FT står for Fritt. Dette er den frie delen av hormonet som frigjøres til opptak i kroppen og cellene våre.

Hvordan fungerer det?

 • Det er det totale hormonet som produseres i Skjoldbruskkjertelen og en liten del av dette blir den Frie delen.
 • Det er den frie delen som blir gjort tilgjengelig for opptak i cellene våre og som gjør at stoffskiftet fungerer.
 • Se på det som ett kakestykke. Kaken er T'en, ett kakestykke i kaken er FT. For omproduksjon av T4 til T3, så vil man i T4 kaken finne smuler (som ikke kan spises) som kan sammenlignes med rT3 - altså den delen av det totale hormonet som ikke kan nyttiggjøres i produksjonen av T3 hormonet. (Les om rT3 under anti-stoffer).

Antistoffer

Anti-TPO // TPO (thyreoidea peroksidase)

 • I kroppen produseres noe som heter TPO eller thyreoidea perokisdase. Dette er ett protein som finnes i skjoldbruskkjertelen.
 • Anti-TPO motvirker produksjonen av TPO og forårsaker en betennelse i kroppen.
 • Det er normalt å finne noe av dette i alle blodprøver - også hos friske. Men over ett vist nivå er tegn på autoimun reaksjon i skjoldbruskkjertelen.

Anti-TG // TG (tyreoglobulin)

 • I kroppen produseres noe som heter TG eller tyreoglobulin. Som TPO er dette også ett protein som finnes i skjoldbruskkjertelen.
 • Anti-TG motvirker produksjonen av TG og forårsaker en betennelse i kroppen.
 • Det er normalt å finne noe av dette i alle blodprøver - også hos friske. Men over ett vist nivå er tegn på autoimun reaksjon i skjoldbruskkjertelen.

TRAS // Tyreotropin

 • TRAS er antistoffer rettet mot reseptorer for tyreotropin. TRAS binder seg til og stimulerer reseptorene i tyreotropin, og bidrar til økt utskillelse av skjoldbruskkjertelhormoner. TRAS sees som oftest i sammenheng med Høyt stoffskifte.

rT3 // Reverse T3 // (Reverse Triojodthyronin)

 • Omtales ofte som ett hormon, eller en brems av hormonet T3. Noen vil også si at dette er ett antistoff, da denne indikerer en viss brems av T3 opptaket i kroppen. Jo høyere denne er, desto mindre får kroppen tatt til seg T3 og FT3. Kroppen omgjør T4 til rT3 som er en inaktiv form av T3. Hjernen ser dette som vanlig T3 hormon, og tror at kroppen får nok stoffskiftehormoner. Dette er en viktig blodprøve om andre stoffskiftehormoner ser friske ut, men pasienten fremdeles har sterke symptomer og problemer.


Forkortelser ofte brukt på diverse fora:

 • LS - Lavt Stoffskifte
 • NDT - Naturally Dissicated Thyroid
 • DTE - Dessicated Thyroid Extract
 • Lev - Levaxin
 • Lio - Liothyronin
 • TG - Tyreoglobulin
 • TPO - thyreoidea peroksidase
 • Endo - Endokrinolog
 • GP - General Practicioner - Fastlege på engelsk
 • FT - Fritt T

Lære mer?

Vil du lese og lære mer, så må du gjerne klikke deg inn på de forskjellige temaene som du finner i menyen på venstre side, eller gå på Kontakt oss og sende ett spørsmål, så skal du få svar :-)