Vi ser at flere og flere når frem til legene sine og får Armour eller Thyroid fra Erfa på hvit resept. Riktignok må det søkes om på registreringsfritak, men dette gir veldig sjeldent problemer for pasienten. Der vi ser store problemer i dag er hvor pasienten via fastlege eller spesialist forsøker å søke om å få disse medisinene på blå resept. Som oftest får man avslag med begrunnelse i §5-22, samt at det ikke finnes god nok dokumentasjon eller forskningsmateriale på disse medisinene.

Med tanke på at vi er 200.000 pasienter i Norge med lavt stoffskifte, og at vi deler denne sykdommen med ca 4% av verdens befolkningen så er dette ikke lenger en sjelden sykdom. Det som slår oss relativt ofte er at det er veldig lite forskning på sykdommen.

Vi hører også fra mange pasienter som får standard medisinsk behandling (Behandling med syntetisk T4 hormon. Dette gjelder også utenfor Norge!) så er det enormt mange som fremdeles sliter med symptomer. 

Hvor mange av disse som går sykmeldt eller blir uføre er usikkert (mulig vi kan få frem litt statistikk her!), men i ett foredrag undertegnede overhørte i oktober 2014, så nevnte overlege ved Sykehuset i Telemark at 50 - 55% av hans pasienter var langtidssykmeldte eller uføre. Dette er relativt mange mennesker.

Samfunnsøkonomisk og for pasientens ve og vel kan ikke dette lønne seg!

Lenker til forskning på thyroid og thyroid USP:

Forskning som pågår

Forskning som er avsluttet

Loading Conversation