En autoimun sykdom er en tilstand der kroppen angriper eget kroppsvev og organer. I følge populære Wikipedia så finnes det 80 eller flere sykdommer som er autoimune. Her er noen av de mest kjente:

 • Addison’s sykdom
 • Diabetes Mellitus type 1
 • Grave’s tyreoiditt
 • Hashimoto’s tyreoiditt
 • Lichen Planus og Lichen Sklerose
 • Lupus
 • Multiple Sklerosis
 • Ord’s tyreoiditt
 • Psoriasis
 • Psoriatisk artritt
 • Reumatoid artritt
 • Reumatisk feber
 • Sjögren’s sykdom

Av de som er listet her så er det tre som kan relateres til en kjent stoffskiftesykdom. Disse er:

 • Grave’s thyreoiditt (tilknyttet hypertyreose / høyt stoffskifte)
 • Hashimoto’s thyreoiditt (tilknyttet hypotyreose / lavt stoffskifte)
 • Ord’s thyreoiditt (tilknyttet hypotyreose / lavt stoffskifte)

Felles for disse er at antistoffene angriper vev i og rundt skjoldbruskkjertelen, og på en eller annen måte forårsaker en betennelse, som til syvende og sist vil påvirke produksjonen av hormoner i skjoldbruskkjertelen. Hvordan skjoldbruskkjertelen fungerer og hva den produserer blir forklart under siden Lavt Stoffskifte.

Hva forårsaker en autoimun sykdom?

Man kan ikke svare på dette spørsmålet på generelt basis, da man ikke kjenner til alle 80 (pluss/minus) autoimune sykdommene som er listet opp. Det er også mulig at riktig svar på spørsmålet er: 

Antistoffer som kroppen produserer som angriper kroppens eget vev eller organer. 

Men hva som igjen forårsaker kroppen til å produsere disse antistoffene er mye vanskeligere å forklare.

Det er heller ingen forskning som jeg har funnet som konkret kan sette fingeren på noe, men det som antas å være årsaken til at kroppen begynner å produsere antistoffer er som følger:

 • Bakterie eller virus infeksjon
 • Traume – mentalt og eller fysisk
 • Det kan ligge være arvelig – fra mor til barn eller far til barn, eller hoppe over en generasjon eller to. Selv har jeg flere ledd i min slekt med stoffskifte problemer.
 • Det kan være en genetisk feil i DNA eller celler i kroppen som trigger det

Andre har også spekulert i om dette kan komme av feil kosthold, miljøgifter, radioaktivt utslipp, vaksine eller andre ytre årsaker. Dette blir feil sted å spekulere i hva som forårsaker autoimun sykdom.

Kan man bli frisk av en auto immun sykdom?

Enkleste svaret her er at en auto immun reaksjon i kroppen er kronisk og at den må man leve med resten av livet. Man må igjen forholde seg til det man kjenner til, uten å være faglært eller at man har forsket på området. Undertegnede kan kun skrive av egen erfaring.

For autoimun sykdom som angriper spesifikke deler eller organer i kroppen vil fortsette å gjøre dette til den er ferdig med å ødelegge dette vevet eller organ. Selv etter dette vil det nok være spor av antistoffer i kroppen.

Det sies at en Hashimoto’s thyreoiditt kan bremses eller gjøres mindre aggressiv ved å spise glutenfritt eller ta tilskudd av Selen. Av de mest spesielle og kanskje desperate ting som man har hørt, så har faktisk noen klart å fjerne antistoffene helt ved å endre livsstil: bli 100% vegetarianer eller å trimme det bort. Dette har undertegnede hørt om dette i to tilfeller: en lege som selv har hatt lavt stoffskifte, og hans svigerdatter som ble vegetarianer, eller veganer.

Undertegnede har hørt om de som har klart å senke antistoffene ved å spise glutenfritt og eller ta Selen, men dette har aldri fjernet de helt.

Det mest ekstreme er de som tyr til operasjon og fjerner kjertelen. Ved undertegnedes lokale sykehus (Sykehuset Telemark Skien) så foregår det på nåværende tidspunkt ett forskningsprosjekt der ledende endokrinkirurg og overlege dr Guldvog fjerner kjertelen, for så å fjerne alle antistoffene.

Antistoffene blir riktignok fjernet, pasienten får «med vilje» lavt stoffskifte ved at den produserende kjertelen blir fjernet, og de får tilskudd av medisinen Levaxin. Denne inneholder det syntetiske hormonet T4.

Undertegnede har tidligere skrevet om min egen erfaring med T4 og tillegg av T3 i medisinform, og er av klar oppfatning at man må tenke mye lengre når man fjerner en kjertel, og tro at man skal gjøre en pasient frisk med å tilføre kun ett av hormonene (T4), mens kroppen faktisk er avhengig av minst ett til: T3.

Kroppen gjør følgende:

TSH styrer produksjonen av T4, ved å «gjøre seg større eller mindre» ettersom hvordan T4 statusen er i kroppen. TSH produseres i hjernen.

T4 produseres i skjoldbruskkjertelen. T4 skal igjen utvikle seg til T3, som igjen blir til T2, som igjen blir til T1, og som til slutt utgjør Calcitonin (ett hormon som hjelper på kalsiumstoffskiftet). De lærdes strides om vi trenger T2, T1 og Calcitonin. Undertegnede tror dessverre at dette ikke er godt nok forsket på, og at interessen for forskningen ikke er stor nok til å få bekreftet hvor viktige disse er for kroppen.

Det man vet med sikkerhet er at kroppen trenger T3! T3 er det faktiske, potente stoffskiftehormonet. Ved mistanke om høyt stoffskifte blir alltid denne sjekket… men ved lavt, så blir den ignorert. Vi stoffskiftepasienter som har lært dette på den smertefulle måten lurer veldig på hvorfor læreboka nedprioriterer T3, som er DET hormonet vi trenger.

Uansett, ved fjerning av kjertelen, så fjerner man også produksjonen av T4, noe som automatisk gjør at pasienten får lavt stoffskifte, ved at T4 ikke lenger produseres. T4 medisin blir gitt i tablettform. Det sies at 20% eller flere ikke klarer å konvertere T4 til T3, og dermed så vil de trenge ett T3 tilskudd. Ved egenspekulasjon så tror jeg (og mange med meg) at denne %-andelen er mye mye større..

Forskningsprosjektet mener at dette skjer i så utrolig få tilfeller at det veldig sjelden eller aldri er behov for T3 tilskudd.

Av de pasientene jeg har vært heldige å snakke med som har fått kjertelen fjernet, har riktignok fått antistoffene ned i 0. Men de har etter 6 til 12 måneder fått like kraftige symptomer igjen – da mest sannsynlig fordi kroppen ikke er effektiv i å konvertere fra T4 til T3.

I lenkene i venstre menyen skriver vi litt om de to kjente autoimunsykdommene som kan forårsake lavt stoffskifte. Samt Graves, kjent for å forårsake høyt stoffskifte.