Hva er Thyroid?

Thyroid er en felles benevning av medisin som kan gis til pasienter med lavt stoffskifte.

Thyroid har opprinnelse fra gris, ku eller annen skjoldbruskkjertel som opprinnelig kommer fra dyreriket. Thyroid kan brukes som ett alternativ til de syntetiske medisinene Levaxin og Liothyronin som tilbys norske pasienter.

Thyroid er også kjent som Thyroid USP samt NDT, som står for 'Natural Dessicated Thyroid'.


Thyroid preparater som er tilgjengelig i Norge lages kun av frysetørket grisekjertel. Det fremstilles et pulver av kjertlene som er utsatt for hyppige og strenge kontroller av det amerikanske kontrollorganet USP. Alle produsenter må bruke gjennomgående det samme pulveret (med likt innhold) for å få sine tabletter merket med USP, som da betyr kontrollert vare etter en viss kvalitet og standard.


NDT inneholder alle stoffskiftehormoner som også er i en menneskelig skjoldbruskkjertel: T4, T3, T2, T1, samt calcitonin. Den inneholder ikke TSH - da TSH produseres i hjernen og er ett thyreoidea stimulerende hormon, men ikke i seg selv ett stoffskifte hormon.

Hva er thyroid.no og sidens formål?

Denne siden er laget med formål å informere pasienter, leger og pårørende om alternative behandlinger til den standard medisinske behandlingen som gis pasienter i Norge i dag.


Dette er ett privat initiativ dedisert for å påvirke og forbedre diagnose og behandling av stoffskiftepasienter med hypothyreose.


Visjon, Misjon og Mål


Personlig, individuell og effektiv helsetilbud for individet som har en autoimun sykdom som påvirker hormonene i kroppen eller lavt stoffskifte, samt å utvikle ett godt informativt nettverk rundt dette tema.


Å utdanne og utveksle informasjon og kunnskap med pasienter, medisinske profesjonelle, samt generelt interesserte rundt stoffskiftehormoner og nødvendigheten av muligheten til å få utvidet diagnose og behandlingsmuligheter. Vi håper å kunne påvirke områder rundt forsøk og forskning, samt etablere innovative muligheter til diagnose og behandling av lavt stoffskifte.


Å undersøke og etablere en standard rundt diagnose, behandling og 'management' av lavt stoffskifte som inkluderer:


- Alltid ta alle blodprøver som tilhører stoffskiftet, inludert FT3, rT3, FT4, TSH samt antistoffer (Anti-TPO, Anti-TG og TRAS) hos alle pasienter som viser tegn til å ha lavt stoffskifte.


- Større oppmerksomhet rundt FT4 og FT3 blodprøveresultater, samt hvilke symptomer pasientene rapporterer; mindre fokus på TSH.


- Muligheten for å få stoffskiftehormoner som inneholder T3, som Liothyronin, i kombinasjon med Levaxin eller Thyroid USP - Naturlig Thyroid fra skjoldbruskkjertel fra gris.


- Å sette søkelys på forskning og at mer forskning er nødvendig rundt lavt stoffskifte, samt å få ett ordentlig forskningsprosjekt rundt bruk av T3 som medisinsk behandling for pasienter med lavt stoffskifte.


- Å øke forståelse og generell kompetanse angående lavt stoffskifte hos pasienten, legen, pårørende og generelt de som er interessert.

Historien om thyroid

Historien om Thyroid


Thyroid ble fremstilt som medisin for første gang i 1891 av George Redmayne Murray i England. Han beskrev det som behandling av Myxødem (tidlig navn på lavt stoffskifte) med thyreoidea ekstrakt og publiserte en beskrivelse på langtids behandling ved bruk på en pasient over 28 år. Denne behandlingen ble beskrevet som meget suksessfull, og ble fort adaptert av andre behandlere i både Nord Amerika og Europa.


En annen kvinne brukte NDT fra samme tid i 1891 og brukte det til hun døde 84 år gammel, 52 år senere (ref. Wikipedia).


NDT har blitt omtalt som ‘naturlig thyroid’, ‘naturlig thyroid hormoner’, ‘grise thyroid’, ‘thyroid USP’ eller ved det navnet som produsenten har gitt det, som for eksempel Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa.


Syntetisk thyroxin (T4) ble introdusert på 50-tallet og har siden vært «foretrukket» behandling. Enkelte leger som var vant med NDT oppdaget relativt raskt at syntetisk ikke var like bra og fikk pasientene tilbake på NDT. Dessverre så har allikevel syntetisk T4 forblitt den foretrukne medisinen i følge dagens lærebøker.


NDT inneholder alle hormonene som er naturlig i en menneskes skjoldbruskkjertel: T4, T3, T2, T1, samt calcitonin. I syntetisk medisin er det kun T4 (Levaxin) eller kun T3 (Liothyronin).

Tilgjengelighet

WP Thyroid, Nature-Throid, Armour Thyroid og Thyroid (Erfa) heter de typene Thyroid som er tilgjengelig i Norge. Alle leger kan skrive ut dette via registrerings fritak på hvit resept.


Alle disse er å finne bakerst i Felleskatalogen.


Armour Thyroid fås i 15mg, 30mg, 60mg, 120mg i bokser a 100 stk. Thyroid fra Erfa kommer i 30mg, 60 mg og 125mg, i bokser a 100 og 500stk. Sjekk med de forskjellige apotekene da pris kan variere veldig. Får du resept på Erfa, sørg for å få bokser med 500 stk. Disse er billigst.


I Felleskatalogen i avdelingen for ikke-markedsførte preparater finner man eksempelvis Thyroid USP under følgende navn (men ikke utelukkende):


Armour Thyroid H03A A03 Forest 120mg100 stk 267687


Thyroid H03A A05 Erfa 125mg500 stk 229888


Disse kan fritt skrives ut på hvit resept, på registrerings fritak. Det kreves ikke at foreskrivende lege er en spesialist! (Det vil si, at fastlegen kan skrive ut dette!).

Disclaimer

Først og fremst, denne siden samler ikke inn noen informasjon om deg, ei heller lagrer den cookies.

All informasjon som publiseres via denne web-siden er under ansvar av de som opprinnelig har skrevet informasjonen via forskningsdokumentasjon eller lignende. Opprinnelig forfatter er ansvarlig for redaksjonelt innhold.

Innehaver av denne web-siden er ansvarlig for meninger som skrives av undertegnede. Men kan ikke holdes ansvarlig for informasjon forfattet av andre.