Blodprøver - når skal jeg ta dem og må jeg være fastende?

Sep 30, 2019

Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei. I relis.no så finner man informasjon som støtter denne teorien: https://relis.no/content/4910/Diagnostikk-og-oppfolging-av-hypotyreose:-Har-provetakingstidspunkt-noe-a-si-for-TSH-verdien

Lavt stoffskifte og standard medisinsk behandling - normale blodprøver er ofte ikke nok!

Aug 17, 2019

Erfaring viser at veldig mange mennesker som får diagnosen lavt stoffskifte/hypotyreose blir medisinert med en standard dose Levaxin og beskjed om at alle plager nå vil bli borte. Klikk på overskriften for å lese mer.

Har jeg blitt gal, eller er det stoffskiftet mitt?

Aug 6, 2018

Symptomer som går på det mentale er ofte noe man ser i forhold til stoffskifte sykdom. Har man lavt stoffskifte ser man ofte at personen kan være deprimert. De med høyt kan ofte bli plaget med angst. Uansett, så er det viktig at man ikke tar "psykisk sykdom" for god fisk, om det er det legen lander på.... Klikk på lenken for å lese mer.

Forskning: livskvalitet ved kombinasjonsbehandling

Jul 31, 2018

I en nylig publisert forsknings artikkel forteller forskere om et langtidsprosjekt som gikk over 6 år, der formålet var å finne ut om kombinasjonsbehandling med T4 og T3 kunne forbedre symptombildet for de med lavt stoffskifte og livskvalitet. Respektive 100 pasienter ble satt på kombinasjonsbehandling med T4 og T3 i gjennomsnitt 27 måneder hver seg i denne 6 års perioden, 2400 pasienter ble holdt på monobehandling (T4) og var kontrollgruppe. Resultatet er overraskende positivt for de pasienter som i dag sverger til kombinasjonsbehandling.

Hashimoto's er mitt navn (I am Hashimoto)

Jul 13, 2018

Jeg er en usynlig autoimmun sykdom, som forårsaker at du får sykdommen Hypothyreose. (Engelsk)

Artikkel fra Sinnets helse: Intervju med professor Sylvi Aanderud av Gudrun Vinsrygg 2006

Aug 17, 2017

Da web-siden thyroid.no er laget som hjelp til selvhjelp for pasienter med lavt stoffskifte og alternativer til standard norsk behandling, så er fokuset lagt på dette. Vil uansett også forklare enkelt hva høyt stoffskifte (hypertyreose) er, samt autoimune tilstander knyttet til dette. Artikkelen kan du lese her ved å klikke på overskriften. Fra intervju med professor Sylvi Aanderud - intervjuet av Gudrun Vinsrygg i 2006 - http://www.sinnetshelse.no/artikler/hun_stoffskift...

Endelig får vi forskning på stoffskiftemedisin i Norge!

Jun 1, 2017

Med Lars Omdal i spissen så skjer det endelig noe positivt for stoffskiftepasienter med Hypothyreose. 100 pasienter skal over 6 års periode være med på prosjekt der Levaxin vil bli testet mot Armour Thyroid eller Thyroid (Erfa). Dette har vi ventet lenge på!

- Fastlegene kan for lite om stoffskiftet

Jan 9, 2017

Per Egil Hegge (kjent som skribent og Aftenposten redaktør) har i mange år kjempet en kamp mot Norsk Helsevesen for å få fokus på behandling av stoffskifte sykdom. Han har kjent det direkte på kroppen, via sin stoffskifte-syke kone. Her kan du høre Hegge fortelle sin mening om det hele: http://tv-helse.no/article/helse/stoffskifte-behandling/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

Du har rett til en 'second opinion'!

Jul 25, 2016

Som pasient har du pasient-rettigheter når du har fast bopel i Norge. Er du misfornøyd med din fastlege, så kan du be om en 'second opionion'! Trykk på overskriften for å lese mer.

Hvorfor våre spesialister (endokrinologene) er negative til Thyroid

Jul 19, 2016

Frysetørret skjoldbruskkjertel (Thyroid) er en erstatning til de syntetiske medisiner som i dag tilbys pasienter i Norge. Thyroid kommer fra kjertelen til gris, og er også kjent som "porcine thyroid". Klikk på lenken for mer informasjon.

Archives
None.