Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei.

Tid på dagen

I følge en studie som ble publisert August 2012 (Endocrine Research) så viser det seg at måten man diagnostiserte lavt stoffskifte ble gjort på en for forenklet måte og at det burde endres.

Produksjon av TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon) følger en 24-timers rytme i kroppen. TSH produksjonen er på sitt høyeste mellom 02:00 og 04:00 om natten, og er på sitt laveste mellom 16:00 og 20:00 på ettermiddag/kveld. Dette var dog kjent fenomen også tidligere, men forskjellene og svingningene viser seg å være mye større enn det man trodde tidligere.

I studien, som ble utført av forskere i 'Federal Endocrinological Research Centre' som ligger i Moskva, ble 20 kvinner med subklinisk lavt stoffskifte testet. Morgen og ettermiddag ble TSH prøver tatt og sammenlignet. Om morgenen så var gjennomsnittet for disse kvinnene 5,83 mU/L. På ettermiddagen så hadde TSH gått ned til gjennomsnittlig 3,79 mU/L. Følger man da de retningslinjer for diagnostisering av lavt stoffskifte, så ville da kun halvparten av disse kvinnene fått positiv diagnose basert på tester som ble utført på ettermiddagen.

Disse nye dataene forklarer hvorfor så mange mennesker som viser seg å ha symptomer på lavt stoffskifte, får beskjed om at deres testresultater er normale, at de er fine, mens de faktisk hadde hypothyreoidisme... altså lavt stoffskifte.

#

TSH nivåene som ble målt i blodprøvene på ettermiddagen bør dermed bli vurdert ut i fra dette resultatet, da de kan være falskt lave og virke normale. Prøver for alle thyreoidea prøver BØR innhentes ved det første man gjør om morgenen.

Dog blir det enda mer komplisert enn dette. Mange leger vurderer at normalt referanseområde for TSH verdier er for brede. Istedenfor å vurdere ut i fra TSH nivåene over 5 som hypothyroid, så bør man vurdere at øverste grense av normal bør være så lav som 3,0, mens forskere definerer subklinisk hypothyroid, der TSH er høyere enn 2,5. Dette skal visstnok være det nivået der det er høy risk for kardiovaskulær sykdom, eller at den økes betraktelig.

Du kan lese mer om denne studien i lenken her:

http://emeraldcityclinic.com/time-of-day-makes-a-d...


Faste eller ikke faste

I en annen artikkel omtales et studie fra Government Stanley Medical College Hospital, Chennai, Tamilnadu, der 57 pasienter ble testet på fastende og ikke fastende mage.

Studien viser at TSH (men ikke utelukkende denne alene) faller etter inntak av mat - 15 av 20 pasientene, der prøver ble tatt på ikke-fastende mage - ville blitt reklassifisert som Euthyroide (optimalt behandlet eller friske) - istedenfor subklinisk hypothyroide - hvis man skulle basere seg på fastende TSH alene.

Du kan lese mer om denne studien i lenken her:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC41718...


Oppsummering og anbefaling

Det er generelt stor betydning når på dagen du tar blodprøver og om det er på fastende eller ikke.

Det er ikke mye diskutert blant leger om du skal ta de medisinfastende eller ikke - de aller fleste er inneforstått med at 12 timers medisin faste er å anbefale FØR du tar blodprøver.

Basert på de to studiene som nevnes ovenfor så er det også stor grunn til å anbefale å ta blodprøver så tidlig som mulig om morgenen, på tom mage. Aller helst bør dette da gjentas rundt samme tidspunkt for oppfølging av blodprøver.

Det er også viktig å sammenligne blodprøver tatt ved samme blodlaboratorier, og forsøke å ikke bytte på blodprøvested eller laboratorie. Laboratoriene har forskjellige analysemetoder og bruker gjerne forskjellige referanseområder - og dette kan gi feil informasjon i forhold til analysering av resultater.

#