Som pasient har du pasient-rettigheter når du har fast bopel i Norge. Er du misfornøyd med din fastlege, så kan du be om en 'second opionion'!

NHI eller Norsk Helseinformatikk er leverandør av helseinformasjon til profesjonelle. I Norge leverer de Norsk Elektronisk Legehåndbok til 95 % av allmennlegene i tillegg til sykehus, kommuner og offentlige tjenester.

I denne artikkelen forklarer de hva slags rettighet du har til å be om en 'second opinion' eller en fornyet vurdering av lege:

http://nhi.no/livsstil/helsetjenesten/den-feilbarl...