Det er ofte man ser at uttrykkene Hashimoto og Hypotyreose er brukt om hverandre. Spørsmålet er, er dette den samme saken?

Nei, det er det ikke, og det er viktig å vite at dette er to forskjellige situasjoner. Det ene er en sykdom (Hashimoto's), det andre er en tilstand (underproduksjon av hormoner, altså lavt stoffskifte) som ofte oppstår sammen med sykdommen.

I 85% av tilfellene lavt stoffskifte, eller hypotyreose, så forårsakes dette av Hashimoto's sykdom.

Ikke alle med Hashimoto's sykdom utvikler lavt stoffskifte, men i de aller fleste tilfellene så er lavt stoffskifte, eller hypotyreose, ett resultat av Hashimoto's, som er en autoimun sykdom.

Du kan lese mer her:

http://thyroid.about.com/cs/hypothyroidism/a/hashivshypo.htm

Artikkelen er på engelsk.