Arbeidet som gjøres av Thyroidea Norge er viktig for oss stoffskifte pasienter som ikke blir optimalt behandlet etter Norsk standard for behandling av stoffskiftepasienter!

Derfor er arbeidet som gjøres i disse dager meget viktig for oss stoffskiftepasienter. Vær med å støtt opp om arbeidet deres!

Du kan lese hele uttalelsen her!