Blodprøver - når skal jeg ta dem og må jeg være fastende?

Sep 30, 2019

Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei. I relis.no så finner man informasjon som støtter denne teorien: https://relis.no/content/4910/Diagnostikk-og-oppfolging-av-hypotyreose:-Har-provetakingstidspunkt-noe-a-si-for-TSH-verdien

Hashimoto's er mitt navn (I am Hashimoto)

Jul 13, 2018

Jeg er en usynlig autoimmun sykdom, som forårsaker at du får sykdommen Hypothyreose. (Engelsk)

Hvorfor våre spesialister (endokrinologene) er negative til Thyroid

Jul 19, 2016

Frysetørret skjoldbruskkjertel (Thyroid) er en erstatning til de syntetiske medisiner som i dag tilbys pasienter i Norge. Thyroid kommer fra kjertelen til gris, og er også kjent som "porcine thyroid". Klikk på lenken for mer informasjon.

Er det en forskjell mellom Hashimotos og Hypotyreose??

Jun 18, 2015

Det er ofte man ser at uttrykkene Hashimoto og Hypotyreose er brukt om hverandre. Spørsmålet er, er dette den samme saken? Klikk på overskriften for å lese mer...

Archives
None.