Blodprøver - når skal jeg ta dem og må jeg være fastende?

Sep 30, 2019

Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei. I relis.no så finner man informasjon som støtter denne teorien: https://relis.no/content/4910/Diagnostikk-og-oppfolging-av-hypotyreose:-Har-provetakingstidspunkt-noe-a-si-for-TSH-verdien

Du har rett til en 'second opinion'!

Jul 25, 2016

Som pasient har du pasient-rettigheter når du har fast bopel i Norge. Er du misfornøyd med din fastlege, så kan du be om en 'second opionion'! Trykk på overskriften for å lese mer.

Placebo - når alt sitter i hodet!

Jul 14, 2016

Det er ikke sjelden man opplever som stoffskifte pasient på "alternative" medisiner får høre at vi går på medisiner som kun gir oss en placebo effekt. Undertegnede har selv gått i noen år (siden 2007) på Armour Thyroid og Thyroid, Efra, altså medisiner som omtales av flere leger og spesialister i offentlig Norsk Helsevesen som medisin som ikke gir annet enn Placebo-effekt. I ett tilfelle har jeg blitt forklart at disse medisinene er som å gå på dop, men det er ett helt annet tema... Trykk på tittelen for å lese mer...

Dr Omdal forteller om lavt stoffskifte, NDT og T3 i Åpen Klinikk.

Jul 11, 2016

Balderklinikken og Dr Omdal inviterte i April til Åpen klinikk. Foredraget i dens fulle lengde kan du se her:​ http://balderklinikken.no/apen-klinikk-lavt-stoffskifte-t3-og-ndt/

Lege og pasient lenkene er oppdatert

Nov 17, 2015

Har i dag oppdatert sidene For Pasienten og For Legen.

​Mange blir ikke friske med Levaxin?

May 18, 2015

Er det ikke påfallende? I en undersøkelse som Stoffskifteforbundet gjorde i 2014, så melder 86,1% at de har symptomer på stoffskiftesykdom? Jeg antar at de fleste av disse er under medisinsk behandling for sin sykdom i dag...

- Ingen selvmedicinering - en sag for lægerne, sier Helle Sydendal, forfatter av boken Få livet tilbake

May 11, 2015

Og jeg er forsåvidt enig. Medisinering skal i aller høyeste grad skje i samsvar med lege, eller lege skal holdes informert. Dette for å fort kunne hjelpe skulle man ende opp i en akuttsituasjon. Du kan lese mer om Helle's vinkling her: https://lavtstofskifteblog.wordpress.com/2013/10/31/ingen-selvmedicinering/

Boots lover best pris på Armour

Apr 7, 2015

Per 1 April har Boots lovet å være billigst på Armour!

Thyroidea Norge gir sin uttalelse

Feb 17, 2015

Thyroidea Norge er på krigsstien, og det liker vi!

Archives
None.