Blodprøver - når skal jeg ta dem og må jeg være fastende?

Sep 30, 2019

Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei. I relis.no så finner man informasjon som støtter denne teorien: https://relis.no/content/4910/Diagnostikk-og-oppfolging-av-hypotyreose:-Har-provetakingstidspunkt-noe-a-si-for-TSH-verdien

Lavt stoffskifte og standard medisinsk behandling - normale blodprøver er ofte ikke nok!

Aug 17, 2019

Erfaring viser at veldig mange mennesker som får diagnosen lavt stoffskifte/hypotyreose blir medisinert med en standard dose Levaxin og beskjed om at alle plager nå vil bli borte. Klikk på overskriften for å lese mer.

Har jeg blitt gal, eller er det stoffskiftet mitt?

Aug 6, 2018

Symptomer som går på det mentale er ofte noe man ser i forhold til stoffskifte sykdom. Har man lavt stoffskifte ser man ofte at personen kan være deprimert. De med høyt kan ofte bli plaget med angst. Uansett, så er det viktig at man ikke tar "psykisk sykdom" for god fisk, om det er det legen lander på.... Klikk på lenken for å lese mer.

Hashimoto's er mitt navn (I am Hashimoto)

Jul 13, 2018

Jeg er en usynlig autoimmun sykdom, som forårsaker at du får sykdommen Hypothyreose. (Engelsk)

- Fastlegene kan for lite om stoffskiftet

Jan 9, 2017

Per Egil Hegge (kjent som skribent og Aftenposten redaktør) har i mange år kjempet en kamp mot Norsk Helsevesen for å få fokus på behandling av stoffskifte sykdom. Han har kjent det direkte på kroppen, via sin stoffskifte-syke kone. Her kan du høre Hegge fortelle sin mening om det hele: http://tv-helse.no/article/helse/stoffskifte-behandling/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

7 tegn på kjertel som produserer for lite hormoner

Jul 19, 2016

Lavt stoffskifte er en av de mest under-diagnoserte sykdommer og tilstander vi har. Mange mennesker lider i flere år med forskjellige symptomer som er relatert til dårlig funksjon i skjoldbruskjertelen, uten å få den hjelpen de trenger. Denne artikkelen som er skrevet av Dr Jockers vil hjelpe deg å forstå de 7 mest vanlige tegn på en under-aktiv skjoldbruskkjertel, slik at du kan få hjelp til å få bukt med symptomene: http://drjockers.com/7-signs-of-an-underactive-thyroid/ Artikkelen er på engelsk. Du får den her (trykk på tittelen) oversatt til Norsk.

Er det en forskjell mellom Hashimotos og Hypotyreose??

Jun 18, 2015

Det er ofte man ser at uttrykkene Hashimoto og Hypotyreose er brukt om hverandre. Spørsmålet er, er dette den samme saken? Klikk på overskriften for å lese mer...

- Ingen selvmedicinering - en sag for lægerne, sier Helle Sydendal, forfatter av boken Få livet tilbake

May 11, 2015

Og jeg er forsåvidt enig. Medisinering skal i aller høyeste grad skje i samsvar med lege, eller lege skal holdes informert. Dette for å fort kunne hjelpe skulle man ende opp i en akuttsituasjon. Du kan lese mer om Helle's vinkling her: https://lavtstofskifteblog.wordpress.com/2013/10/31/ingen-selvmedicinering/

Dårlig nytt for stoffskiftepasienter i Danmark?

Apr 20, 2015

15 april ble det skrevet en artikkel på websiden til den danske foreningen for pasienter med lavt stoffskifte (DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening). Der meldes det at pasienter blir fratatt en meget viktig komponent av sin behandling, nemlig alt det denne web-siden står for!

Gode artikler i STOFOs siste Thyra

Mar 17, 2015

Undertegnede er medlem av Stoffskifteforbundet (STOFO) - gleden var dermed veldig stor når jeg leste STOFO sitt siste medlemsblad Thyra!

Archives
None.