I år som i fjor (og årene før det) så blir det i år igjen arrangert Verdens Thyroidea dag!

Datoen er den samme, 25. mai.

Foreningen Thyroidea Norge samler troppene i Oslo. Du finner mer informasjon her: http://thyroidea.no/?page_id=3537