thyroid.no aktuelt!

Klikk på tittel for å lese hele innlegget eller kunne trykke på lenker med mer informasjon.
 • August 17, 2017
  Erfaring viser at veldig mange mennesker som får diagnosen lavt stoffskifte/hypotyreose blir medisinert med en standard dose Levaxin og beskjed om at alle plager nå vil bli borte. Klikk på overskriften for å lese mer.
 • August 17, 2017
  Da web-siden thyroid.no er laget som hjelp til selvhjelp for pasienter med lavt stoffskifte og alternativer til standard norsk behandling, så er fokuset lagt på dette. Vil uansett også forklare enkelt hva høyt stoffskifte (hypertyreose) er, samt…
 • June 01, 2017
  Med Lars Omdal i spissen så skjer det endelig noe positivt for stoffskiftepasienter med Hypothyreose. 100 pasienter skal over 6 års periode være med på prosjekt der Levaxin vil bli testet mot Armour Thyroid eller Thyroid (Erfa). Dette har vi ventet lenge…
 • January 09, 2017
  Per Egil Hegge (kjent som skribent og Aftenposten redaktør) har i mange år kjempet en kamp mot Norsk Helsevesen for å få fokus på behandling av stoffskifte sykdom. Han har kjent det direkte på kroppen, via sin stoffskifte-syke kone. Her kan du høre Hegge…
 • July 25, 2016
  Som pasient har du pasient-rettigheter når du har fast bopel i Norge. Er du misfornøyd med din fastlege, så kan du be om en 'second opionion'! Trykk på overskriften for å lese mer.