Alle leger kan skrive ut medisiner så lenge de er listet i Felleskatalogen.

De fleste medisiner er registrert, og kan skrives ut på enten hvit resept eller blå. Er medisinen på blå resept så betaler pasienten en egenandel (som kan i noen tilfeller løpe opp i nesten 500,- per gang opp til man har nådd egenandelstaket).

Noen medisiner på blå, må skrives ut av spesialist.

Medisiner for Lavt Stoffskifte

De vanlige syntetiske medisinene for lavt stoffskifte er å få på blå resept, men så fort man skal ha noe uten laktose eller et DTE/NDT produkt så er det kun hvit resept - og da i de fleste tilfeller må man ha godkjenningsfritak for å få disse skrevet ut.

DTE/NDT (de "naturlige" stoffskiftemedisinene) er på det som kalles Positivlisten i Norge. Noe som betyr at den kan skrives ut og sendes til apotek, og apoteket kan gi umiddelbart om den er å få fra lager.

Thyroid fra Glostrup står ikke på Positivlisten, og dermed så skal den gjennom legemiddelverket før den kan gis ut til pasienten.
Sender legen inn søknad elektronisk, så er behandlingstid 3 dager.
Sender legen inn via papir, kan det gå så lenge som 14 dager.

Positivlisten finner du her: https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/pos...