Levaxin

Denne informasjonen er tatt fra Felleskatalogen.

 • Aktiv ingrediens: syntetisk hormon som heter Thyroxin eller T4
 • Andre ingredienser: Levothyroxin. natr. aeqv. levothyroxin. lactos. monohydr. OBS! Inneholder Laktose. Om man er laktose-intolerant, be om å få versjonen som er laktose-fri! (ATC kode H03A A01 og VNR 267602 i Felleskatalogen)
 • Tilgjengelige tabletter25 μg, 50 μg, 75 μg, 100 μg, 125 μg, 150 μg, 175 μg og 200 μg
 • Dosering: Alltid individuelt ettersom funksjon/ikke-funksjon i kjertel og basert på blodprøver for stoffskiftet. Felleskatalogen anbefaler dosering etter TSH. Innehaver av denne web-siden anbefaler også at FT4 og FT3 blir monitorert slik at man får ett komplett bilde av virkningen av medisinen på pasienten.
 • Felleskatalogenhttp://www.felleskatalogen.no/medisin/levaxin-take...
 • Bi-virkninger: om for høy dose blir gitt så kan symptomer (kraftige) på høyt stoffskifte forekomme.
 • Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk fremstilt levotyroksin (T4) som har identisk effekt som det naturlig forekommende hormon som utskilles av skjoldkjertelen. Virkningsmekanisme: Thyreoideahormonene øker oksygenforbruket og basalstoffskiftet i de fleste vev. Nødvendig for normal vekst, utvikling og funksjon i en rekke organer. Det antas at T4 hovedsakelig virker som et prohormon og at biologiske effekter vesentlig utøves av trijodtyronin (T3). Absorpsjon: Variabel, men tilstrekkelig. Faste økerabsorpsjonen. Den absolutte biotilgjengelighet er opptil ca. 80%, men det er funnet store variasjoner. Proteinbinding: Høy, vesentlig til tyroksinbindende globulin (TBG), men også til prealbumin og albumin. Mindre enn 0,05% av totaltyroksin i plasma er ubundet. Terapeutisk serumkonsentrasjon: 70-150 nmol/liter. Metabolisme: Vesentlig i lever og nyre til T3 og inaktivt rT3 og dejoderes videre til inaktive metabolitter. Konjugeres i lever. Enterohepatisk sirkulasjon. Utskillelse: Via nyrer og 20-40% via feces.
 • Halveringstid: Tyroksin elimineres langsomt fra kroppen med en halveringstid på 6-7 dager ved eutyreoid tilstand, forlenget halveringstid ved hypotyreose og redusert ved hypertyreose.


Du føler deg ikke frisk på Levaxin?

Så mange som omtrent 200.000 mennesker er registrert med lavt stoffskifte i norge i dag. I følge statistikk så bruker de fleste av disse Levaxin eller annet syntetisk legemiddel som behandling for dette.

Standard medisinsk behandling i Norge i dag (og i følge læreboka) er å gi syntetisk T4 hormon som erstatning for at skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok.

I følge annen (uoffisiell?) statistikk så sliter 20 - 25% av disse pasientene på Levaxin alene.

Har du fremdeles symptomer på lavt stoffskifte, selv om du er "optimalt medisinert" på Levaxin, så kan det være at Levaxin alene ikke er godt nok for deg!

Dette er anbefalingen:

 • rapporter til helsemyndighetene om manglende effekt eller bivirkninger! Dette kan du gjøre fra denne web-siden: http://www.legemiddelverket.no/Bivirkninger/Meld_b...
 • be din lege om å sjekke blodprøvene dine - da også blodprøven FT3. Er din FT3 lav (selv innenfor referanse/normalområdet) be om å få prøve Liothyronin!
 • alternativt så kan du be om å få bytte til ett Thyroid produkt: Armour Thyroid (ATC kode: H03A A03 og VNR: 254339, 298078,213803, 267687 eller 309148) eller Thyroid fra Erfa (ATC kode: H03A A05 og VNR: 229888, 267993 eller 364811). Alternativt Nature-Throid kan også brukes (ATC kode: H03A A05 VNR: 244295).