Liothyronin

Denne informasjonen er tatt fra Felleskatalogen.

 • Aktiv ingrediens: syntetisk hormon som heter Liotyroninnatrium eller T3
 • Andre ingredienser: Liotyroninnatrium 20 μg, laktose 62 mg, andre hjelpestoffer til 100 mg.
  OBS! Inneholder Laktose. 
 • Tilgjengelige tabletter: 20 μg
 • Dosering: Individuell dosering: Ved hypotyreose anbefales en initialdose på 10-20 μg daglig, med gradvis økning. Dosen justeres etter behandlingseffekten. Vanlig vedlikeholdsdose hos voksne er 40-60 μg (2-3 tabletter) daglig. Til barn ligger dosen vanligvis på 10-40 μg daglig, avhengig av alder og kroppsvekt. Preparatet gis til barn ved meget spesielle indikasjoner.
  Innehaver av denne web-siden anbefaler at FT4 og FT3 blir monitorert slik at man får ett komplett bilde av virkningen av medisinen på pasienten. Anbefaler også å begynne på 5 μg isteden for 10 μg eller 20 μg, da det kan bli ett lite sjokk for kroppen. Levaxindosen må mest sannsynligvis også ned ved oppstart på Liothyronin, men vil nok trenge en oppjustering sammen med oppjusteringen av Liothyronin.
 • Felleskatalogen: http://www.felleskatalogen.no/medisin/liothyronin-takeda-nycomed-560992
 • Bi-virkninger: om for høy dose blir gitt så kan symptomer (kraftige) på høyt stoffskifte forekomme.
 • Egenskaper: Klassifisering: Syntetisk fremstilt trijodtyronin (T3), med identisk effekt som det naturlig forekommende hormon som utskiles av skjoldkjertelen.Virkningsmekanisme: Liotyronin har samme kliniske effekt som tyroksin, men i motsetning til dette har liotyronin raskt innsettende effekt, og virkningen svinner hurtigere ved seponering. Brukes helst ved tilstander hvor en ønsker effekt i løpet av noen timer eller når en ønsker å kunne avbryte behandlingen forholdsvis raskt. Ved langtidsbehandling foretrekkes vanligvis tyroksin da dette har en mer stabil effekt på metabolismen. Metabolisme: I lever. Enterohepatisk sirkulasjon. Utskillelse: 20-40% via feces.
 • Halveringstid: Ca. 2 døgn.


Du føler deg ikke frisk på Liothyronin i kombinasjon med Levaxin eller alene?

Så mange som omtrent 200.000 mennesker er registrert med lavt stoffskifte i norge i dag. I følge statistikk så bruker de fleste av disse Levaxin eller annet syntetisk legemiddel (Euthyrox) som behandling for dette.

Standard medisinsk behandling i Norge i dag (og i følge læreboka) er å gi syntetisk T4 hormon som erstatning for at skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok.

I følge annen (uoffisiell?) statistikk så sliter 20 - 25% av disse pasientene på Levaxin alene.

Har du fremdeles symptomer på lavt stoffskifte, selv om du er "optimalt medisinert" på Levaxin, så kan det være at Levaxin alene ikke er godt nok for deg!

Dette er anbefalingen:

 • rapporter til helsemyndighetene om manglende effekt eller bivirkninger! Dette kan du gjøre fra denne web-siden: http://www.legemiddelverket.no/Bivirkninger/Meld_b...
 • be din lege om å sjekke blodprøvene dine - da også blodprøven FT3. Er din FT3 lav (selv innenfor referanse/normalområdet) be om å få prøve Liothyronin!
 • alternativt så kan du be om å få bytte til ett Thyroid produkt, Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa.