Vitamin B12

Artikkel lånt av: http://www.nettdoktor.no/ernaering/vitaminer/artikler/vitaminb12.php

Redaksjon: Berit Falk Dracup, klinisk ernæringsfysiolog

Generelt om vitamin-B12

Vitamin B12 er det vanlige navnet for cyanocobalamin. I B12-vitaminet inngår kobolt og det er stort sett også det eneste man kjenner til kobolts funksjon i kroppen. Kobolt er et sporstoff, som vi også er nødt til å innta via kosten.

Hva bruker kroppen B12-vitamin til?

 • B12-vitamin har betydning for omsetningen av fett og de aminosyrer som utgjør proteinets bestandeler.
 • B12-vitaminet er nødvendig for å danne nye røde blodlegemer.
 • B12-vitaminet er blant annet nødvendig når cellene skal dele seg. De røde blodlegemene hører til de cellene som deler seg ofte, og mangel på B12-vitamin gir da også blodmangel (anemi)
 • B12-vitamin er nødvendig for nervenes nydannelse.

Hvor finnes B12-vitamin i kosten?

<p>Lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, melk og ost.</p>

Vitamin B12 finnes i lever, oksekjøtt, svinekjøtt, fisk, torskerogn, egg, melk og ost. Vitaminet finnes ikke i grønnsaker og planter, bare i de smådyr og bakterier som lever på grønnsakene.

<p>Strenge vegetarianere risikerer mangel på B12-vitamin</p>

Vitaminet kan nedbrytes av:

 • Vann
 • Sollys
 • Alkohol
 • Østrogen
 • Sovepiller

Under koking og steking av maten går kun ti prosent av B12-vitamin tapt.

<p>Hvor mye B12-vitamin trenger jeg?</p>

Anbefalt daglig dose for voksne er to mikrogram.

 • I forhold til andre vitaminer er B12-vitaminet vanskelig å oppta i tarmen. Tar du mer enn de anbefalte to mikrogram, opptas kun en prosent i kroppen.

Grunnen til at behovet for B12-vitamin er så lavt, er at kroppen bruker vitaminet om igjen. Det brukte B12-vitaminet som utskilles via gallen fra leveren, gjenopptas i tarmen og brukes på nytt.

Dessuten produserer colibakteriene, som alltid finnes i tykktarmen, også B12-vitamin.

<p>Hva øker risikoen for B12-vitaminmangel?</p>

B12-vitaminmangel er sjelden hos friske mennesker. Følgende tilstander kan øke risikoen for

mangel:

 • Manglende dannelse av hjelpestoffet "intrinsic factor" (medfører sykdommen perniciøs anemi).
 • Alkoholisme.
 • Alderdom forbundet med ensidige kostvaner gjennom mange år.
 • Lang tid med kost uten animalske produkter (kjøtt, melk, egg), som ved streng vegankost eller makrobiotisk kost.
 • Fiskebendelorm (en bendelorm fra ferskvannsfisk som forbruker store mengder B12-vitamin).
 • Vedvarende betennelse i bukspyttkjertelen.

Lengere tids bruk av en rekke legemidler kan gi B12-vitaminmangel:

 • Asacol, Dipentum, Mesasal, Pentasa, Salazopyrin mot vedvarende tarmbetennelser.
 • Colcicin mot gikt.
 • >Kolestyramin og klofibrat mot forhøyet kolesterol.
 • Chloramphenicol, erythromycin, penicillin og sulfametoxazol mot bakterieinfeksjoner.
 • Isoniazid mot tuberkulose.
 • Methotrexat mot kreft.

Hva er symptomene på mange av vitamin-B12?

Vitaminmangel, for eksempel hos vegetarianere, utvikler seg langsomt. Dels fordi leveren bygger opp et lager av B12-vitamin og dels på grunn av den store gjenbruken av vitaminet.

Symptomene på vitamin-B12 mangel er:

 • Rød, irritert evt. glatt tunge.
 • Nedsatt smakssans.
 • Fordøyelsesbesvær, luft i magen, endret avføringsmønster, ofte diaré.
 • Endret eller nedsatt følesans.
 • Nedsatt vibrasjonssans (man kan ikke merke en stemmegaffels svingninger).

Etterhvert går tilstanden over i gang- og koordinasjonsvanskeligheter med spastisk lammelse.

Det kan også forekomme psykiske symptomer med svingende hukommelse, depresjon og demens.

 • Noen mennesker med B12-mangel vil få symptomer fra nervesystemet som det første symptom.

Gravide kvinner som lever på vegankost eller makrobiotisk kost,,og som ikke tar kosttilskudd, utsetter

sine ufødte barn for mangler som kan føre til medfødte feil og et dårlig utviklingsmessig utgangspunkt. Også ammende mødre med denne typen kost, vil utsette sitt diende barn for mangler. Risikoen for mangler blir naturligvis den

samme hvis barnet blir fostret på en ekstrem vegan- eller makrobiotisk kost. Vitamin-B12 mangel kan medføre nedsatt vekst, irritabilitet og i verste fall mental retardering.

 • Langvarig underskudd av vitamin-B12 i kroppen gir megaloblastisk anemi. Det er en blodmangelsykdom der forstadiene til de røde blodlegemene svulmer opp.
 • Perniciøs anemi.

Hvordan oppleves blodmangel p.g.a. mangel på vitamin B12?

 • De første symptomene vil være tretthet, hjertebank, åndenød og svimmelhet.
 • Er blodmangelen svært stor, kan det forekomme hjertekrampe, hodepine og smerter i beina. (claudicatio

  intermittens).

Kan man overdosere vitamin-B12?

Overdoser med B12 ses faktisk svært sjeldent fordi det er så vanskelig å ta opp i tarmen. Hvis man derimot gir vitamin-B12 direkte i blodbanen med sprøyte, kan det gi en allergisk reaksjon (admin kommentar: setter man sprøytene selv, bør man ha en epi-penn liggende tilgjenglig i tilfelle allergisk reaksjon).

Er det noe jeg skal være oppmerksom på hvis jeg er gravid?

<p>Hvis du er vegetarianer eller veganer bør du ta kosttilskudd.</p>Snakk med legen din dersom du er i tvil.

 • Med hensyn til graviditet og blodmangel på grunn av vitaminmangel, jern- eller folinsyremangel, se siden Blodmangel og Graviditet.