Andre dietter

Her vil det etterhvert komme litt informasjon og lenker ang:

FODMAP dietten

Samt andre dietter som kan være verdt å nevne i relasjon til stoffskiftet.