Hashimotos tyreoiditt er en autoimmun sykdom som angriper skjoldkjertelen.

Hva er Hashimotos tyreoiditt?

Med tyreoiditt mener man akutte eller kroniske betennelsesforandringer i skjoldkjertelen, glandula thyreoidea, med ulike årsaker fra infeksiøse til autoimmune. Hashimotos tyreoiditt er den vanligste typen og forekommer seks ganger så hyppig blant kvinner som menn. Det er en autoimmun sykdom der immunforsvaret lager antistoffer som angriper skjoldkjertelen.

No title

Hashimotos tyreoiditt er en kronisk tilstand som hyppigst forekommer hos middelaldrende kvinner. Tidlig i forløpet er tilstanden karakterisert ved høyt stoffskifte, hypertyreose, senere skifter tilstanden og det utvikler seg et lavt stoffskifte, hypotyreose. Symptomene avhenger av graden av forhøyet eller for lavt stoffskifte. Det er vanlig at det dannes et struma, en hevelse der skjoldkjertelen ligger på forsiden av halsen. Strumaet fører ikke til smerter eller ømhet.

Ved for lavt stoffskifte forteller pasienten ofte om generell slapphet, vektøkning, økt følsomhet for kulde og diffuse muskelsmerter.

Slike antistoffer finnes hos opptil 10% i den generelle befolkningen og i USA er det påvist hos ca. 25% av kvinner eldre enn 60 år. Antall nye tilfeller per år er beregnet til å være 0,3 til 1,5 tilfeller per 1000 personer. Det er økt forekomst av Hashimotos tyreoiditt blant pasienter med type 1-diabetes, Turner syndrom, Addisons sykdom og hepatitt C.

Årsak

Hashimotos tyreoiditt er en autoimmun sykdom, og det forekommer en familiær opphopning, det vil si at det kan være flere tilfeller i en familie. Ut over dette så er det ukjent hva som ellers kan forårsake thyreoiditt i skjoldbruskkjertelen (red anm.)

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen og blodprøver som bekrefter høyt eller lavt stoffskifte (fritt tyroksin, FT4), høyt eller lavt TSH (tyreoidea stimulerende hormon), samt påvisning av auto-antistoffer (anti-TPO). Det er sjelden aktuelt å gå videre med diagnostikk.

Anti-TPO påvises hos ca. 90% av dem med Hashimotos tyreoiditt.

I de tilfeller man mistenker en thyreoiditt, så anbefales det også å sjekke blodprøvene FT3 og Anti-TG. En ultralyd kan også være med på å bekrefte en pågående betennelse eller vev i kjertelen som er angrepet eller dødt. (red anm.)

Behandling

Målet med behandlingen er å mildne symptomene og eventuelt gi tyroksin i tablettform for å erstatte mangelen på hormon når det foreligger lavt stoffskifte. Behovet for hormonerstatning avhenger av hvor lavt stoffskiftet er, og graden av symptomer.

Her kan man da også vurdere å gi Thyroide preparater som Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa. (red anm.).

Prognose

Hashimotos tyreoiditt medfører ofte forbigående høyt stoffskifte, tyreotoksikose, og senere langsom overgang til lavt stoffskifte, hypotyreose. Strumaet vil vanligvis reduseres med ca. 30% i løpet av et halvt år på slik behandling.

I følge egenerfaring og kunnskap fra internet, så vil kjertelen forbli stor med Hashimoto's. Det er først om man får thyreoiditten Ords at kjertelen vil forsvinne eller skrumpe inn (red.anm).


Hva er den største forskjellen mellom Hashimotos og Ords?

Det sies at med Ords så vil kjertelvevet sakte men sikkert forsvinne og kjertelen blir borte. Hos Hashimotos så vil kjertelvevet forbli stort og hovent. Ved siden av dette så påståes det at Hashimotos forekommer oftere utenfor Europa, mens Ords er den sykdommen vi blir truffet av oftest i Europa og da Norge.

Når man snakker med leger i Norge så er samlebetegnelsen Thyreoiditt brukt. Ved spesialisering av sykdommen så blir Hashimotos brukt. Det er ytterst få som vet hva Ords er!


Denne artikkel er lånt av NHI: http://nhi.no/forside/hashimotos-tyreoiditt-45602....

Sykehuset Telemark - kirurgisk forsøk

Overlege og endokrin kirurg ved Sykehuset Telemark Skien, dr Guldvog (desverre avdød - 2020) driver ett forskningsprosjekt der kan fjerner alt kjertelvev.

Dette skal bidra til å fjerne alle antistoffene i kroppen som angriper proteinene i kjertelen. Ved å gjøre dette må man behandle medisinsk resten av livet. Problemet med dette prosjektet er ikke selve fjerningen av kjertelen, men at prosjektet kun erstatter hormonet T4 med Levaxin.

I og for seg en grei erstatning, såfremt pasientene har en kropp og celler som klarer å konvertere T4 hormonet til T3. Fokuset til denne websiden er nettopp problematikken der pasienter IKKE klarer å få opp egenproduksjon av T3 ved tillegg av T4-medisin.