Ords tyreoiditt er en autoimmun sykdom som angriper skjoldkjertelen.

Hva er Ords tyreoiditt?

Med tyreoiditt mener vi akutte eller kroniske betennelsesforandringer i skjoldkjertelen, glandula thyreoidea, med ulike årsaker fra infeksiøse til autoimmune. Ords er en relativt vanlig type thyreoiditt. På samme måte som Hashimotos så er Ords autoimun sykdom der antistoffer angriper cellene i skjoldbruskkjertelen.

No title

Sykdommen er oppkaldt etter en lege som heter William Miller Ord, som beskrev sykdommen første gang i 1877, og på ny i 1888.

Sykdommen er mye mer vanlig hos kvinner enn hos menn.

Fysiologisk så er det antistoffene mot Throid Peroxidase (TPO) og/eller thyrogloblin (TG) som gradvis vil forårsake at follikler i skjoldbruskkjertelen blir ødelagt.

Årsak

Ords tyreoiditt er en autoimmun sykdom, og det forekommer en familiær opphopning, det vil si at det kan være flere tilfeller i en familie. Ut over dette så er det ukjent hva som ellers kan forårsake thyreoiditt i skjoldbruskkjertelen (red anm.)

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av sykehistorien, funn ved legeundersøkelsen og blodprøver som bekrefter høyt eller lavt stoffskifte (fritt tyroksin, FT4), høyt eller lavt TSH (tyreoidea stimulerende hormon), samt påvisning av auto-antistoffer (anti-TPO). Det er sjelden aktuelt å gå videre med diagnostikk.

Anti-TPO påvises hos ca. 90% av dem med Hashimotos tyreoiditt.

I de tilfeller man mistenker en thyreoiditt, så anbefales det også å sjekke blodprøvene FT3 og Anti-TG. En ultralyd kan også være med på å bekrefte en pågående betennelse eller vev i kjertelen som er angrepet eller dødt. (red anm.)

Man kan altså se etter antistoffer i blodet om man mistenker denne sykdommen eller annen autoimunsykdom som angriper skjoldbruskkjertelen. Sykdommen er også karakterisert ved en invasjon i kjertelvevet av leukosytter - t-lymposytter.

Sykehuset Telemark - kirurgisk forsøk

Overlege og endokrin kirurg ved Sykehuset Telemark Skien, dr Guldvog (desverre avdød - 2020) driver ett forskningsprosjekt der kan fjerner alt kjertelvev.

Dette skal bidra til å fjerne alle antistoffene i kroppen som angriper proteinene i kjertelen. Ved å gjøre dette må man behandle medisinsk resten av livet. Problemet med dette prosjektet er ikke selve fjerningen av kjertelen, men at prosjektet kun erstatter hormonet T4 med Levaxin.

I og for seg en grei erstatning, såfremt pasientene har en kropp og celler som klarer å konvertere T4 hormonet til T3. Fokuset til denne websiden er nettopp problematikken der pasienter IKKE klarer å få opp egenproduksjon av T3 ved tillegg av T4-medisin.

Behandling

Målet med behandlingen er å mildne symptomene og eventuelt gi tyroksin i tablettform for å erstatte mangelen på hormon når det foreligger lavt stoffskifte. Behovet for hormonerstatning avhenger av hvor lavt stoffskiftet er, og graden av symptomer.

Her kan man da også vurdere å gi Thyroide preparater som Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa, alternativt syntetisk T3, sammen med syntetisk T4. (red anm.).

Prognose

Ords tyreoiditt medfører ofte forbigående høyt stoffskifte, tyreotoksikose, og senere langsom overgang til lavt stoffskifte, hypotyreose. Strumaet vil vanligvis reduseres med ca. 30% i løpet av et halvt år på slik behandling.

I følge egenerfaring og kunnskap fra internet, så vil kjertelen forbli stor med Hashimoto's. Det er først om man får thyreoiditten Ords at kjertelen vil forsvinne eller skrumpe inn (red.anm).


Hva er den største forskjellen mellom Hashimotos og Ords?

Det sies at med Ords så vil kjertelvevet sakte men sikkert forsvinne og kjertelen blir borte. Hos Hashimotos så vil kjertelvevet forbli stort og hovent. Ved siden av dette så påståes det at Hashimotos forekommer oftere utenfor Europa, mens Ords er den sykdommen vi blir truffet av oftest i Europa og da Norge.

Når man snakker med leger i Norge så er samlebetegnelsen Thyreoiditt brukt. Ved spesialisering av sykdommen så blir Hashimotos brukt. Det er ytterst få som vet hva Ords er!