Man hører ofte at man IKKE får bekreftet av lege (fastlege eller spesialist) at en autoimun sykdom faktisk også gir symptomer. Og dette er før evt stoffskifte prøvene viser en viss utvikling mot lavt stoffskifte.

Under ett foredrag med Dr Guldvog (pensjonert endokrinkirurg ved Telemark Sykehus Skien) så ble man introdusert til et interessant begrep - kardinal symptomer - dette nevnte han i forhold til Hashimoto's sykdom.

Kardinal symptomene ved Hashimoto's er som følger:

  • Trøtthet og utmattelse
  • Økt søvnbehov og dårlig søvn
  • Verk i og stive muskler og ledd
  • Tørre slimhinner i munn og øyne, kløe
  • Mage og tarmbesvær (ofte karakterisert som IBS – ‘irritable bowel syndrome’/ Irritert Tarm Syndrom)

Dr Guldvog har i mange tilfeller vært konsulent under uføresaker som er behandlet hos NAV, og hans uttalelser rundt symptomer har blitt tatt veldig alvorlig i forhold til å godkjenne slike saker.

Du kan lese notater fra ett foredrag som Dr Guldvog ga i Skien for noen år tilbake her.

Så, gir autoimun sykdom i skjoldbrukskjertelen symptomer?

JA! Dette er egen-erfart - før undertegnede utviklet lavt stoffskifte. Jeg ble behandlet altfor sent. Men fikk i første omgang diagnosen Hashimoto's og subklinisk hypotyreose.

Les mine notater fra foredraget med Dr Guldvog. Både han og de som arbeider i hans forskningsprosjekt støtter oss pasientene når det gjelder symptomer.

Eller la meg stille ett annet spørsmål:

Får man symptomer ved MS, Lupus og andre autoimune sykdommer? Svaret er JA! Så hvorfor ikke autoimun sykdom som Hashimoto's, Ord's eller Grave's?