Graves sykdom er den hyppigste (70-80%) årsaken til høyt stoffskifte blant yngre personer. Ved Graves sykdom danner kroppen antistoffer (TRAS) som etterligner hormonet TSH som normalt stimulerer skjoldkjertelen til produksjon av hormonene T4 og T3. Dermed øker mengden av disse hormonene i kroppen, og stoffskiftet øker. Sykdommen er et eksempel på en såkaltautoimmun sykdom hvor årsaken til antistoffdannelsen er ukjent. Ved Graves sykdom er skjoldkjertelen som regel diffust forstørret. Halvparten får stirrende blikk i den perioden stoffskiftet er for høyt. Det går vanligvis fint tilbake når stoffskiftet normaliseres. 10-15% kan utvikle Graves øyesykdom, som etter hvert kan lede til utstående øyne. Ved tegn til øyesykdom bør man undersøkes av øyelege.

Graves sykdom kan opptre familiært, og kan være forbundet med andre autoimmune sykdommer.

Informasjonen er hentet fra NHI: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hormoner-og-nering/hoyt-stoffskifte-hypertyreose-1132.html