Det er vanskelig å finne forskning på dette med årsaker til lavt stoffskifte. Men det finnes flere antatte årsaker til at man kan få lavt stoffskifte:

  • Det er medfødt - noen få er født helt uten skjoldbruskkjertel, noen få er født med nedsatt produksjon
  • Virus eller bakterieinfeksjon i barne- eller ungdomsårene
  • Traume, fysisk eller psykisk
  • Autoimun sykdom (vi vet med sikkerhet at dette kan forårsake lavt stoffskifte)
  • Jod mangel! Maten vår inneholder for lite jod. Vi spiser for lite fisk og andre produkter med godt jod innhold. Og åkrene våre er blitt utarmet for jod, og gir lite i avlingene. Dette er dessverre et problem som er tilbake etter at man sluttet å tilsette jod i matvarene våre.

Det finnes dessverre ingen forskningsresultater, som vi har funnet, som peker på en konkrete naturlige årsaker til at lavt stoffskifte eller hypotyreose oppstår.

Det vi vet med sikkerhet er at dette vil forårsake lavt stoffskifte:

  • Radioaktiv stråling (ved hypertyreose)
  • Fjerning av kjertel ved kirurgisk inngrep (oftest ved hypertyreose)
  • Kreft, der kjertel fjernes helt eller delvis

Det går en del teorier om at lavt stoffskifte kan forårsakes av miljøgifter, matvarer vi får i oss, kunstige tilsetningsstoffer, radioaktivitet og annet også er medvirkende årsak. Dette skal heller ikke ignoreres, men det finnes ingen konkrete forskningsresultater som beviser dette. Det er dog å anbefale å spise så rene matvarer som mulig, kutte sukker og gluten (spesielt ved autimun sykdom) da dette er med på å gi skjoldbruskkjertelen gro-bunn for egen tilhelning.

Gluten og gluten intoleranse

Gluten er også ofte sett som ekstra bensin på bålet der man allerede har en autoimun sykdom som er årsaken til lavt stoffskifte. Glutenets antistoffer har en DNA struktur som ofte kan forvirres med den som er for autoimun stoffskifte sykdom (anti-TPO) og det er teorier om at den ene kan trigge den andre.