Har du fått diagnose lavt stoffskifte så er det utrolig viktig at du ikke stopper å ta medisin som er skrevet ut til deg. Det er dog viktig å vite at medisiner alene kanskje ikke vil få deg helt frisk, dermed er det viktig å tenke kosthold, vitaminer & mineraler, trening og bevegelse.

Stress er en meget viktig faktor når man har stoffskifte sykdom. Stress kan være en trigger eller noe som gjør at man fremdeles føler seg dårlig, selv om man eventuelt skulle være optimalt behandlet.

Da kan stress-mestring være viktig.

På denne siden kan du lese mer om kosthold, vitaminer og mineraler. Du finner lenke i hovedmenyen på toppen av siden.