Denne websiden handler mest om alternative behandlingsmetoder for oss som har lavt stoffskifte. Eller behandling med medisiner som ikke er listet opp som standard behandling.


Med alternativ behandling menes ikke 'alternativbehandling' som:

- Healing, homeopati, alternativ-behandling (med trykk på alternativ) eller urtemedisin

Med alternativ behandling menes i denne sammenheng fremdeles bruk av reseptbelagt medisin eller kosttilskudd, enten gitt av lege på hvit resept (fordi dosene overstiger det som er lovlig solgt i helsekosten) eller innenfor det som er i lovlige rammer.
Denne siden omtaler Armour Thyroid (produsert av Forest Labs), Thyroid (produsert av Erfa) eller Nature-Throid som ett alternativ til det som brukes som standard innenfor Norsk Skolemedisin (syntetisk medisin Levaxin/Liothyronin).

For informasjon om Diagnoser eller Behandling velg en av lenkene i menyen til venstre.


Relaterte artikler til behandling:

Gode artikler i STOFOs siste Thyra

Undertegnede er medlem av Stoffskifteforbundet (STOFO) - gleden var dermed veldig stor når jeg leste STOFO sitt siste medlemsblad Thyra!

Sterk prisøkning på Armour over natten!

Mange har reagert med skrekk og gru på en enorm prisøkning på Armour!

Boots lover best pris på Armour

Per 1 April har Boots lovet å være billigst på Armour!

Dårlig nytt for stoffskiftepasienter i Danmark?

15 april ble det skrevet en artikkel på websiden til den danske foreningen for pasienter med lavt stoffskifte (DDHL - Den Danske Hypothyreose Landsforening). Der meldes det at pasienter blir fratatt en meget viktig komponent av sin behandling, nemlig alt det denne web-siden står for!

Thyroid nyhet fra Island!

Artikkelen som omtales her er fra 4. februar i år, men er allikevel gode nyheter for oss! På Island skal de nå utvinne thyroide medisiner fra sau.