Diagnoser ved Lavt Stoffskifte

Hypotyreose er det navnet på lavt stoffskifte man normalt hører mest om. Ved siden av dette så kan man også få følgende diagnose - kommer an på hvordan det lave stoffskiftet "opptrer":

Du kan lese mer om de forskjellige ved å klikke på link under de forskjellige navnene/diagnosene.

Tidlig eller sen diagnose

Veldig mange av oss har gått til fastlegen med ymse symptomer, uten selv å vite hva det er. Legen tar noen blodprøver og veldig ofte så kommer det tilbake med at de ser fine ut. Ofte får man beskjed om å stresse ned, ta ett roligere tempo eller at det sitter i hodet.

Vi stoler som regel på det legen sier, og forsøker i en periode å ta det med ro, men energien kommer ikke tilbake, og de andre symptomene fortsetter. Vi klarer ikke å tro at det skal være slik, så vi går tilbake til legen, som gjerne repeterer blodprøvene, men sier de er fine. Det er på dette tidspunktet at veldig mange av oss (som har fått hjelp) har måttet ty til internet og/eller leger som tenker helhetlig innenfor helhetsmedisin eller det som også kalles folkemedisin. Gjennom å opparbeide egen kunnskap om tema, og ikke tatt ett nei for ett nei, så har vi lært at de blodprøvene som kommer tilbake som "fine" kanskje var nettopp det - men legen burde ha tatt flere prøver!

Sub-klinisk hypotyreose er ett eksempel som mest sannsynlig ofte forblir udiagnosert, fordi blodprøvene ikke blir tatt seriøst eller man følger ikke med på blodprøver som er under utvikling. Les mer om sub-klinisk hypotyreose ved å klikke på link i venstre meny.

Dr. Lars Omdal på Balderklinikken skriver at det er viktig med tidlig diagnose. Les artikkelen på stoffskifte.org her!

Hva bør testes for å bekrefte diagnosen ‘lavt stoffskifte’ og for videre oppfølging?

De blodprøvene som tas av fastlege (og/eller endokrinolog) for å sjekke om en person har lavt stoffskifte er stort sett kun basert på TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon) og T4 (Total4) og/eller FT4. Disse kan riktignok være gode markører på om noe er galt med skjoldbruskkjertelen eller produksjonen av stoffskifte hormoner, men er absolutt ikke nok, da de ikke gir ett fullgodt bilde av hele stoffskifte produksjonen i kjertelen og cellene våre! 

Det anbefales, uansett hvilken stoffskifte sykdom man mistenker, å ta følgende prøver: 

 • TSH (Thyreoidea Stimulerende Hormon)
 • T4 og FT4 
 • T3 og FT3
 • Antistoffene: Anti-TPO, Anti-TG og TRAS

Ved siden av dette kan det være en fordel å ta rT3, som viser hvordan «bremsen» fungerer i kroppen, og hvor mye T3 som faktisk tas opp i cellene våre. rT3 er en markør som sier hvor mye T3 går ut av kroppen som avfall. 

I tillegg til disse prøvene er det veldig naturlig å også sjekke følgende, da mangel på dem kan gi samme symptomer som lavt stoffskifte eller som kan gjøre en forverring av et allerede lavt stoffskifte: 

 • Jern
 • Kalsium
 • Vitaminene A, B6, B9 (folat), B12, K, D, 
 • Mineralene magnesium, sink og selen. Få også legen til å sjekke fosfor!

Diagosering etter symptomer

I det som populært kalles folkemedisin eller helhetsmedisin så lytter gjerne legen også til symptomer som personen forteller om. Dette er meget viktig der de "vanligste" blodprøven sier at ting er "fint". 

Det er derfor viktig at man som pasient føler at man har en lege som lytter, og som lytter til de symptomene som pasienten har. Man ønsker ikke å høre at "det sitter nå i hodet" eller at det går over ved å ta livet med ro. 

Sørger legen for å ta utvidede blodprøver, samt lytter til symptomene, så er man så mye lenger.

Jeg skal forsøke å belyse de forskjellige diagnosene på Lavt Stoffskifte i denne seksjonen av web-sidene (se meny på venstre side over de forskjellige diagnosene som finnes relatert til lavt stoffskifte).

Hvilke blodprøver bør jeg ta?

Hvilke blodprøver en bør ta avgjøres av hvilken situasjon man er i: 

 • mistanke om stoffskifte problemer, altså ved diagnosering.
 • ved oppstart med medisiner og justering av dose.
 • ved vanlig vedlikehold.

 Les mer om blodprøver her.


Relaterte artikler til diagnostisering og blodprøver:

Lavt stoffskifte og standard medisinsk behandling - normale blodprøver er ofte ikke nok!

Erfaring viser at veldig mange mennesker som får diagnosen lavt stoffskifte/hypotyreose blir medisinert med en standard dose Levaxin og beskjed om at alle plager nå vil bli borte. Klikk på overskriften for å lese mer.

Blodprøver - når skal jeg ta dem og må jeg være fastende?

Spør du fastlegen din så er ikke dette så nøye - du kan ta de når som helst, og du behøver ikke å være fastende, ei heller medisin fastende. Spør du endokrinologer, så vil nok de støtte fastlegen din. MEN, det finnes noen enkelte forskningsartikler som slår fast at tidspunkt på dagen er viktig, det samme om du er fastende eller ei. I relis.no så finner man informasjon som støtter denne teorien: https://relis.no/content/4910/Diagnostikk-og-oppfolging-av-hypotyreose:-Har-provetakingstidspunkt-noe-a-si-for-TSH-verdien

Forskning: livskvalitet ved kombinasjonsbehandling

I en nylig publisert forsknings artikkel forteller forskere om et langtidsprosjekt som gikk over 6 år, der formålet var å finne ut om kombinasjonsbehandling med T4 og T3 kunne forbedre symptombildet for de med lavt stoffskifte og livskvalitet. Respektive 100 pasienter ble satt på kombinasjonsbehandling med T4 og T3 i gjennomsnitt 27 måneder hver seg i denne 6 års perioden, 2400 pasienter ble holdt på monobehandling (T4) og var kontrollgruppe. Resultatet er overraskende positivt for de pasienter som i dag sverger til kombinasjonsbehandling.