Hvilke blodprøver bør jeg ta?

Hvilke blodprøver en bør ta avgjøres av hvilken situasjon man er i:

  • Når jeg enda ikke er diagnosert?

Innledende undersøkelse tas bare TSH, fT4, fT3, Anti-TPO og TRAS.

Disse vil kartlegge kjertlens situasjon og helse. En tydelig positiv Anti-TPO er ikke nødvendig å ta mer enn en gang - som ved graviditet er det bare nødvendig å fastslå dette en gang.....

  • Når jeg er diagnosert men ikke føler meg optimal?

I behandling er det mange flere prøver som bør tas når en ikke føler seg optimal tross normale stoffskifteprøver. Det kan ha oppstått mangel av flere emner da stoffskiftet var lavt og når det blir normalt vil det være for lite av dem. Generelt alle vitaminer og mineraler.

Mange prøver som tas av andre årsaker er sammen egnet til å belyse den reelle stoffskiftesituasjon kroppen har befunnet seg i en stund.

  • Når jeg er diagnosert og føler meg optimal?

Føler du deg bra er det ingen grunn til å ta prøver som er stoffskifterelatert.

Likevel kan en jo ta en prøve av T-hormonene for å se hvordan de er når man har det bra.

TSH er det ingen grunn til å ta, da denne jo bare virker på en kjertel som virker og i tillegg reflekterer egenskapte hormoner og forholdet mellom disse.

Forholdet mellom de hormoner TSH er følsom for endres under behandling og TSH kan da ikke tolkes på samme måte lenger.

Det er dessverre slik at man faller i den graven og praktiserer tolking som om vi ikke var medisinert.

TSH ligger i området 0,5-1,5 hos friske. For oss er det store variasjoner, men de fleste får det ikke bra før TSH er null komma null.

De som har operert ut kjertlen pga kreft doseres slik. Det bør vi også tilstrebe.

De som behandles slik har ingen overhyppighet av tilstøtende tilstander.

Det som best reflekterer stoffskiftetilstanden hos oss er fT4 og fT3.

rT3 sier også noe om dosen er for høy eller for lav og bør brukes i større utstrekning enn idag. Bør ligge rundt 0,4 når dosen er bra, men varierer med individuelle forhold.

Vi anbefaler også å lese denne linken: https://www.facebook.com/groups/NaturligThyroid/461348640609843/

Hvor bør blodprøvene nivåene mine ligge?

  • TSH: - TSH bør ligge mellom 0,5 og 1,5 for de som er under behandling med thyroksin (stoffskifte medisiner). Enkelte føler seg ikke bra før den er nesten ikke målbar. TSH er ikke viktig for selve stoffskiftet, TSH er kun ett signalhormon som sier i fra til Skjoldbrukskjertelen om den produserer for lite av T4 og T3 - som er de faktiske stoffskifte hormonene.

TSH ligger i området 0,5-1,5 hos friske. For oss er det store variasjoner, men de fleste får det ikke bra før TSH er null komma null.

De som har operert ut kjertlen pga kreft doseres slik. Det bør vi også tilstrebe.

De som behandles slik har ingen overhyppighet av tilstøtende tilstander.

Det som best reflekterer stoffskiftetilstanden hos oss er fT4 og fT3.

rT3 sier også noe om dosen er for høy eller for lav og bør brukes i større utstrekning enn idag. Bør ligge rundt 0,4 når dosen er bra, men varierer med individuelle forhold.

Er man på Levaxin, så skal TSH være slik:https://www.facebook.com/notes/for-oss-med-lavt-stoffskifte-som-vil-ha-naturlige-medisiner/er-man-p%C3%A5-levaxin-skal-tsh-v%C3%A6re-slik/518134031597970

  • T4 og FT4: Både T4 og FT4 bør ligge i øverste delen av referanseområdet som er oppgitt på blodprøvesvararket.
  • T3 og FT3: Både T3 og FT3 bør ligge i øverste delen av referanseområdet.

For de som behandles med NDT eller Liothyronin alene, så er det flere som har det fint på en høy T3/FT3, uten at T4 og FT4 ligger nevneverdig høyt (men fremdeles innenfor lavere referanseområde). For de som behandles med Levaxin alene så er det ofte man bare sjekker T4 (og i noen tilfeller FT4) og TSH. Leger er ofte fornøyd om TSH er innenfor normalen (som da ofte kan bli for høyt!) og om T4/FT4 ligger godt i referanseområdet. Glemmer man å se etter T3/FT3, så ser man heller ikke om kroppen har gode nok evner til å omdanne T4 til T3, som er det mest aktive og potente stoffskiftehormonet.

  • rT3: rT3 sier også noe om dosen er for høy eller for lav og bør brukes i større utstrekning enn idag. Bør ligge rundt 0,4 når dosen er bra, men varierer med individuelle forhold.

Hvilke referanseområde opereres det med?

Les gjerne dette excel regnearket som Siri har satt sammen https://www.facebook.com/download/773368579351074/Alle%20laboratorier.xlsx