Hypotyreose er en tilstand med nedsatt stoffskifte som følge av nedsatt utskillelse og nedsatt mengde i blodet av stoffskiftehormonene fra skjoldkjertelen.

Tekst er lånt fra: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hormoner-o...

No titleZoom

I tidlig fase kan hypotyreose være uten symptomer, og utviklingen kan være langsom og nesten umerkelig. Etter hvert blir imidlertid symptomene tydeligere. Symptomer kommer fra ulike organer i kroppen, og sykdommen presenterer seg derfor med et betydelig mangfold av ulike symptomer.

Påvirkning av mentale funksjoner kan gi depresjon, tiltaksløshet, hukommelsessvikt, demens, treghet, økt søvnbehov. Symptomer fra muskler og skjelett kan være muskelsmerter, leddsmerter, hovne ledd. Huden kan bli tørr og kjølig, neglene sprø og tynne. Forandringer av hormonbalansen kan gi uregelmessige og kraftige menstruasjoner, sjeldnere sparsom blødning. Fra nervesystemet kan forandringene føre til sykdom i nerver, trykk på nerver, prikkinger i huden, svimmelhet. I øre- og halsområdet kan det oppstå stemmeforandringer, heshet, svimmelhet, øresus. Nedsatt stoffskifte i fordøyelseskanalen kan gi appetittløshet og forstoppelse. I blodet kan det oppstå lav blodprosent og endret blodplatefunksjon med tregere blodlevring.

Fullt utviklet preges sykdomsbildet av tiltaksløshet, treghet i bevegelser, manglende toleranse for kulde (fryser lett), muskelsmerter, leddsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (sjelden mer enn 2-3 kg), forstoppelse, svimmelhet, prikkinger i huden (særlig i hender), menstruasjonsforstyrrelse, håravfall, hes stemme.

Den samlede forekomsten av hypotyreose i den voksne befolkningen er ca. 3%. I helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fant man at 4,8% av kvinnene og 0,9% av mennene fikk behandling for hypotyreose. Forekomsten er høyere jo eldre man blir.

Medfødt hypotyreose forekommer hos 1 per 4000 nyfødte i områder med tilstrekkelig jodtilførsel. I den vestlige verden screenes det for denne tilstanden i en blodprøve som tas like etter fødselen. Ubehandlet fører hypotyreose til alvorlig utviklingshemning, men med behandling er leveutsiktene helt normale.

Årsaker

Vanligvis skyldes hypotyreose svikt i skjoldkjertelen (thyreoidea). De vanligste årsakene er gjennomgått betennelse i skjoldkjertelen (autoimmun betennelse,tyreoiditt), behandling av for høyt stoffskifte (hypertyreose) med radioaktivt jod, eller operasjon på skjoldkjertelen. Andre årsaker er behandling med visse medikamenter og strålebehandling i området nær halsen.

Diagnostikk

Symptomene gir mistanke om sykdommen. Ved undersøkelse av pasienten kan legen gjøre en rekke observasjoner som styrker mistanken. De vanligste funn er tørr og kjølig hud, tørt og flisete hår (ytre deler av øyebrynene forsvinner), sprø og tynne negler, hevelser rundt øynene, sakte hjerterytme, langsomme reflekser, tregt bevegelsesmønster, struma i 50% av tilfellene. Struma er en forstørrelse av skjoldkjertelen som man kan se eller kjenne utenpå halsen. I tidlige stadier er funnene varierende og usikre.

Blodprøver bekrefter diagnosen. Hormonprøver viser at skjoldkjertelens stimulerende hormon (TSH - som produseres i hypofysen) er forhøyet, og stoffskiftehormonet tyroksin (FT4 - som produseres i skjoldkjertelen) er for lavt. Hos mange påvises også såkalte antistoffer (anti-TPO). Diagnosen stilles også ved normal FT4 dersom TSH er høyere enn 10 mmol/L.

Subklinisk hypotyreose betyr at man finner lett forhøyet TSH (mellom 3,6 og 10 mmol/L), men ingen sikre symptomer eller tegn på hypotyreose. Eventuelt kan man påvise vage symptomer som ikke nødvendigvis gir mistanke om lavt stoffskifte. Det er en tilstand som kan utvikle seg til hypotyreose. Se eget dokument om denne tilstanden.

Behandling

Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet og derved fjerne symptomer og forhindre komplikasjoner av sykdommen. Behandlingen består i å erstatte mangelen på tyroksin fra skjoldkjertelen med tyroksin i tablettform (Levaxin - Standard Norsk behandling). Dosen justeres ut fra effekten på symptomer og bestemmelse av hormonmengden i blodprøver.

Under oppstarten av behandlingen starter man forsiktig med små doser hos eldre og personer med hjertekarsykdom. Dosen økes langsomt med noen ukers intervall. For yngre og ellers friske personer er det vanlig å starte direkte med normal behandlingsdose. De fleste trenger mellom 75-150 microgram daglig for at stoffskiftet skal bli normalt. Dette tas som én daglig dose, som anbefales tatt på tom mage 1/2-1 time før frokost.

stoffskiftemedisiner
Animasjon om stoffskiftemedisiner

Kontroller

Den første tiden er det vanlig med kontroller med 6 uker til 3 måneders intervall. Når tilstanden har stabilisert seg, er det tilstrekkelig med årlige kontroller. Det viktigste med kontrollen er å sjekke hormonverdiene. Mange praktiserer at du kommer på laboratoriet ca. 1 uke før legetimen og får tatt blodprøvene. Da foreligger svarene når du har legetimen. Blodprøvene bør tas om morgenen, før du har tatt dagens dose.

Prognose

Prognosen ved behandling er god, og leveutsiktene er de samme som for friske personer. Hos de fleste er det enkelt å finne rett dose, og pasientene føler seg friske. Hos noen kan imidlertid reguleringen være mer krevende, og det kan være behov for doseendringer underveis.

“De fleste former for hypotyreose er livslange tilstander”

De fleste former for hypotyreose er livslange tilstander, det vil si at det er nødvendig med behandling resten av livet.

Sammendrag

  • Hypotyreose er en tilstand med nedsatt produksjon av stoffskiftehormon i skjoldkjertelen, og nedsatt mengde stoffskiftehormon i blod. Den hyppigste årsaken er tidligere betennelse av skjoldkjertelen. Andre årsaker er radioaktivt jodbehandling, stråling eller kirurgi på skjoldkjertelen, eller utløst av visse medikamenter
  • Lavt stoffskifte finnes hos ca. 3% av befolkningen, hyppigst hos kvinner, og det er økende forekomst med økende alder
  • Typiske symptomer er gradvis utvikling av slapphet, tretthet, kuldeintoleranse, leddsmerter, kald hud og tørt hår, forstoppelse og vektøkning
  • De vanligste funnene er psykomotorisk treghet, kald og tørr hud, langsom hjerteaktivitet, trege senereflekser, hos 50% forstørret skjoldkjertel (struma)
  • Diagnosen bekreftes ved påvisning av for lavt tyroksinnivå (FT4) og for høyt skjoldkjertelstimulerende hormon (TSH) i blodprøve
  • Behandlingen er tilførsel av tyroxin i tablettform. Dette er en behandling nærmest uten bivirkninger, og medfører normale leveutsikter