Sekundær/tertiær hypotyreose skyldes sykdom i hypofyse og/eller hypothalamus (hjernen). Hos disse pasientene kreves det nærmere undersøkelse med tanke på ev. sykdom i hypofyse-/hypothalamusområdet og om det er svikt i produksjonen av de andre hypofysehormonene.

Les mer: http://legemiddelhandboka.no/Terapi/5380

Sekundær (svikt i hypofysen) eller tertiær hypotyreose (svikt i hypothalamus), som med et fellesnavn blir kalt overordnet hypotyreose, er svært sjelden (<2 %).

Les mer: http://dk.ask.com/wiki/Hypotyreose?lang=no&o=2802&...