En subakutt skjoldkjertelbetennelse er en ganske raskt (subakutt) oppstått betennelse i skjoldbruskkjertelen (tyreoidea). Denne kjertelen styrer kroppens stoffskifte gjennom å produsere og sende ut i blodomløpet hormonet tyroksin. Økt utskillelse av tyroksin påskynder forbrenningen og aktiviteten i alle organene, nedsatt mengde tyroksin bremser alle kroppsfunksjoner. På fagspråket bruket betegnelsen subakutt granulomatøs tyreoiditt om denne sykdommen. En annen betegnelse er Quervains tyreoiditt. Det er en selvbegrensende betennelse (inflammasjon) i skjoldkjertelen som sannsynligvis skyldes en virusinfeksjon.

Tekst er lånt fra: http://nhi.no/pasienthandboka/sykdommer/hormoner-o...

Sykdommen forløper over tre faser:

  1. I den første fasen er stoffskiftet forbigående økt, kjertelen skiller ut store mengder lagret tyroksin - det foreligger en hypertyreose eller tyreotoksikose.
  2. Den andre fasen er preget av nedsatt stoffskifte. Da er lagrene med tyroksin tømt og på grunn av inflammasjonen er kjertelens produksjonskapasitet nedsatt. Det skilles ut for lite tyroksin, det foreligger en hypotyreose.
  3. Etter en tid tar produksjonen av tyroksin seg opp igjen. Det skjer en normalisering av skjoldkjertelens aktivitet og stoffskiftet blir normalt igjen hos ca. 90%.

Subakutt tyreoiditt er ganske vanlig og forekommer hyppigst blant unge og middelaldrende kvinner. I følge amerikanske beregninger er det ca. 5 tilfeller per 100.000 mennesker per år. Sykdommen forekommer 3,5 ganger så hyppig blant kvinner som menn.

Årsaker

Sykdommen er sannsynligvis virusbetinget, men forskerne har ikke klart å identifisere et bestemt virus som årsak. Mange ulike virus synes å kunne utløse sykdommen. En selvbegrensende inflammatorisk tilstand oppstår som varer fra noen uker til mange måneder.

Har et trefasisk klinisk forløp med forbigående tyreotoksikose, hypotyreose og så normalisering hos over 90% 3 Den initiale tyreotoksiskefasen er forbundet med tyreoideasmerte, høyt tyroksin, forhøyet CRP og SR og generelle symptomer Lette forbigående symptomer hos noen. Andre har et mer alvorlig forløp med uttalte allmennsymptomer med slapphet, feber, smerte Histologi viser typisk bilde med kjempeceller Anti-TPO er negativ hos de fleste.

Symptomer

Sykdommen oppstår gjerne etter en øvre luftveisinfeksjon, hyppigst om sommeren eller høsten. Hos noen gir sykdommen lette forbigående symptomer som kan vare fra en til flere uker. Mer typisk er imidlertid et forløp med plagsomme symptomer som slapphet, feber, muskelsmerter og smerter på forsiden av halsen der skjoldkjertelen befinner seg, med svelgevansker og ofte utstråling til ørene.

I den første fasen med høyt stoffskifte kan den syke merke hjertebank, skjelvinger, hetetoker og følelse av å være høyt giret. I fasen med lavt stoffskifte går alt tregt, fryser lett, blir raskt sliten, alt går på lavgir. Denne andrefasen kan hos enkelte vare i 4 til 6 måneder. Tyreoideafunksjonen normaliserer seg spontant hos de aller fleste i løpet av 6-12 måneder. Bare ca. 5% opplever et varig lavt stoffskifte. Residiv forekommer hos ca. 2%.

Diagnostikk

Diagnosen kan være lett å stille ut fra den typiske sykehistorien. I tillegg er skjoldkjertelen smertefull og øm. Blodprøver viser som regel forhøyet blodsenkning og CRP. I tidlig fase måles forhøyet tyroksin og senket TSH (det hormonet som stimulerer skjoldkjertelen til produksjon). I andrefasen blir det motsatt, tyroksin blir da lav og TSH høy. Det er sjelden behov for ytterligere undersøkelser.

Behandling

Målet med behandlingen er å lindre symptomene. Til det brukes smertestillende medisiner, eventuelt kortison, eventuelt en medisintype som roer ned hjertet (betablokker). Noen ganger kan det være nødvendig å behandle med tyroksin for en periode hvis stoffskiftet blir plagsomt lavt.

Prognose

Sykdommen varer fra uker til måneder. I noen tilfeller kan tilstanden nå sitt maksimum etter 3-4 dager og være over på en uke. Mer typisk øker intensiteten i plagene over 1 til 2 uker, fortsetter så med en svingende intensitet i 3 til 6 uker, før normaliseringen starter.

Subakutte tyreoiditter helbredes som regel spontant hos omtrent 90%. Opptil 10% kan trenge permanent tyroksintilskudd som følge av varig lavt stoffskifte.