Har du ikke fått diagnose ennå, men du ligger i "faresonen"?

Ikke nøy deg med å bli testet om ett år igjen. Be om å få ny time i løpet av de neste 3 månedene.

Spør om å få blodprøvesvarene, er ikke alle blodprøver sjekket for stoffskifte sykdom, be om å få tatt utvidede prøver.

Føler du at legen ikke tar deg seriøst, be om en "second opinion" eller søk deg til ny lege, enten via fastlegeordningen eller privat lege som kan hjelpe deg videre.

Du har fått diagnose, og du driver å justerer dosen med stoffskiftemedisin?

Sørg for å få sjekket blodprøver så ofte som 3 - 6 uker i denne fasen, frem til du føler at du har funnet din dose.

IKKE endre dose oftere enn hver 6. uke da det tar tid for kroppen å justere seg etter hormontilskudd.

Du har fått diagnosen, og du har vært stabil på medisiner i minst ett år?

Få sjekket blodprøver minst 1 - 2 ganger i året. Mistenker du at du er ustabil, gå til legen og få tatt blodprøver, selv om det er kort tid siden sist.