Kontakt thyroid.no

#

Kort om oss

Vi er en gruppe ‘likemenn’ som selv har diagnosen Hypotyreose. Veldig ofte er diagnosen satt sammen med Hashimoto’s eller Ord’s sykdom, som begge er auto-immune sykdommer, som ofte trigger Hypotyreose eller det som for det meste blir kalt ‘lavt stoffskifte’.

Vi har ved forskjellige anledninger fått diagnosen, blitt satt på Levaxin, og hatt forskjellige reaksjoner på dette. Noen av oss har blitt bedre på Levaxin, men ikke bra nok. Andre har ikke reagert i det hele tatt. Noen har hatt klar bedring, men over årene så har effekten av Levaxin gått bort.

De fleste av oss har søkt hjelp hos forskjellige leger, noen av oss har fått umiddelbar hjelp, andre har måttet søke på internett og funnet hjelp (og behandlende lege) der.

Vår løsning har vært å få medisinsk behandling basert på riktige blodprøver, ikke bare for stoffskifte, men også vitaminer og mineraler. Samt å få resept på Thyroid USP eller Naturlig Thyroid som vi også kaller det (NDT – Natural Dessicated Thyroid). 

Vi hører gjerne fra deg!
Captcha Code

Du må gjerne legge igjen en beskjed her :-)