Ingrid Norheim, Endokrinolog, svarer på Thyreoidea Norge sitt åpne brev i Dagens Medisin.

Les mer her....

Mitt innlegg på hennes svar:

Jeg må faktisk berømme Norheim for å begynne å løsne litt når det gjelder informasjon rundt T3 behandling. Nå er det jo nevnt, før så var det følelsen av å være tabu-lagt. Kanskje vi er på vei i riktig retning? Tro kan flytte fjell sies det. Vel, jeg har troen i orden, tydeligvis :-) Norheim beskylte meg en gang (etter intervju i Dagbladet mot slutten av 2013) for å være bitter. Bitter fordi jeg hadde erfart å være syk og at det har tatt tid å komme på riktig vei.

Bitter har jeg aldri vært, men full av håp (og igjen tro) og pågangsmot. Jeg har selv måtte finne ut av min sykdom og mine problemer, selv når behandling med Levaxin ikke ga meg det symptomfrie livet jeg ble lovet når jeg begynte med denne behandlingen. Det er ikke lett med en sykdom som vi har å bli hverken trodd eller å komme oss tilbake i livet, når vi ikke blir hørt eller får riktig medisinsk behandling. Det har tatt mange krefter, krefter som har kostet meg mitt liv.

Jeg henger meg ikke så mye opp i at Norsk Thyreoideagruppe er sponset av legemiddelfirmaer etc. Jeg håper og tror (igjen) at vi har leger som følger de etiske retningslinjene for behandling av pasienter. Det jeg henger meg opp i er at Endokrinologene, som er «våre» spesialister, de ser mer på forskning som er foregått i laboratorier, enn å studere og snakke med oss pasientene, som er i levende live og som har en stemme. Det virker for meg, når jeg leser studier der Thyroid (Armour/Erfa) har vært involvert, at pasientene har bikket over på å være positive til Thyroid, men allikevel har forskningen konkludert med at det ikke er store forskjeller, og at man fortsatt anbefaler Levaxin. Hvem har forsøkspersonene vært? Har dette vært de som har stort sett fungert greit på Levaxin og lignende produkter, eller har man faktisk forsøkt å ta en gruppe av oss som ikke har det så greit, og sjekket de? Jeg kan garantere dere at uten Armour Thyroid eller Thyroid fra Erfa (tørket grisekjertel) så hadde jeg i dag vært langtidssykemeldt, eller uføre. Samfunnsøkonomisk så regner jeg med at de pengene JEG må ut med selv for å få riktig oppfølging og medisin for å holde meg i noenlunde godt i live er minimale i forhold til de utgiftene jeg ville ha påført det norske samfunnet hvis jeg fremdeles var tvunget til å gå på Levaxin, foreskrevet i forhold til Standard behandling i forhold til Norsk helsevesen.

Vi har vært mange som har søkt om å få Thyroid (Armour eller Erfa) på blåresept via spesialist. Frem til August 2014 så var det mange som fikk, plutselig var det stopp. Noen fant en ny regel som de kunne bruke, slik at vi ble stoppet. En av disse var at det ikke fantes gode nok forskningsrapporter i bruk av Thyroide produkter. Hvorfor kan ikke noen da sette i gang ett ordentlig prosjekt? Jeg tror jeg kan hoste opp 300+ pasienter som i morgen hadde stått og vært frivillig med i prosjektet. Hvorfor er det ingen leger som stiller seg selv spørsmålet: hvorfor har min pasient fremdeles symptomer, selv om jeg har foreskrevet Levaxin? De legene som gjør det, de har også ett positivt syn på Thyroid (Armour eller Erfa) og erfarer kraftig endring hos pasientene. Hvor blir det av å evt spørre disse legene om deres erfaring med pasienter som går på Thyroide produkter?