Om Thyroid.no og Thyroid

Hva er formålet med Thyroid.no?

Å gi informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om autoimmune tilstander som Hashimoto's og om Hypotyreose.

Å dele av egen erfaring, å dele forskning, å spre informasjon som ikke nødvendigvis er lett tilgjengelig i Norsk helsevesen.

Dele informasjon med Pasienter
Dele informasjon med Pårørende
Dele informasjon med Helsepersonell
Fortelle om Skjoldkjertelen
Fortelle om hormoner tilknyttet Skjoldkjertelen
Fortelle om mulige behandlinger av stoffskiftesykdom relatert til Lavt Stoffskifte